Размина им се: Прокуратурата прекрати разследването по делото „Нексо“

Прекратени са всички административни производства по отношение на компанията в 8 американски щата

Софийската градска прокуратура (СГП) прекрати наказателното производство по делото „Нексо“. Наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че не са налице доказателства за извършени престъпления.

Така възприетата фактология не обуславя наличието на престъпно сдружение, което да сочи структурираност и трайност, посочват от прокуратурата.

Досъдебното производство е образувано на 29.09.2022 г. В хода на разследването са привлечени като обвиняеми четири лица – К. Кънчев, А. Тренчев, К. Методиев и Т. Николов. Обвиненията са за това, че в периода от 2018 г. до януари 2023 г. четиримата са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел – престъпление по чл. 321, ал. 3 от НК.

К. Кънчев и А. Тренчев са привлечени като обвиняеми и за това, че в периода от юни 2018 г. до януари 2023 г. без съответно разрешение по чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) извършвали по занятие банкови сделки чрез онлайн платформата „Нексо“, а именно – кредитиране и влогонабиране по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗКИ, като предоставяли парични кредити (заеми) в щатски долари, британски паунди и евро на физически лица и търговски дружества, срещу получаване на лихва, както и влогове срещу изплащане на лихва – престъпление по чл. 252, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.

В хода на разследването са извършени редица разпити на свидетели, сред които и свидетел с тайна самоличност. Изготвени са две експертизи – техническа и банкова, като са изследвани и анализирани движения по разплащателни сметки на физически и юридически лица. Също така са изготвени комплексна съдебно–изкуствоведска и оценителна експертиза, комплексна аудиовизуална и съдебно–икономическа експертиза, извършени са различни процесуално–следствени действия, свързани с претърсвания, изземвания и огледи на веществени доказателства. Изготвени са европейски заповеди за разследване и са приобщени отговорите по тях.

Следва да се отбележи, че наблюдаващите прокурори са стигнали до заключение, че не е необходимо назначаването на експертиза, за която от Висшия съдебен съвет беше дадено разрешение на прокуратурата да извърши разход в размер на 500 000 долара.

Към 2018 г., както и към останалия инкриминиран период, а и към настоящия момент, в България липсва съответен правен режим на дейността, свързана с услуги с криптоактиви. Същата не е регулирана и дружествата от групата „Нексо“ не подлежат на разрешителни, регистрационни или лицензионни режими. Виртуалната валута не е регламентирана в страната като законно платежно средство и дейностите с нея не попадат в класификацията по чл. 4 от Закон за платежните услуги и платежните системи.

От показанията на свидетели се установява, че виртуалните валути нямат регулация на територията на България. Според доклад от 09.01.2019 г. на Европейския банков орган (ЕБО) криптоактивите не са признати като парично средство, депозити или други възстановими средства в нито една държава от ЕС.

След анализа на разпитаните по делото свидетели се установява още, че дейността на „Нексо“ е реализирана посредством онлайн платформа, вероятно управлявана извън страната.

Междувременно разследването е установило, че регулаторните органи от щатите Калифорния, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са започнали административни действия срещу компанията „Нексо“, поради извършване на банкова дейност и предоставяне на финансови услуги без лиценз.

В същото време на 19.01.2023 г. между Nexo Capital Inc., Nexo Financial LLC, Nexo Inc. и Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), Асоциацията на администраторите на ценни книжа в Северна Америка (NASAA), състояща се от всички 50 американски щата и три територии, главния прокурор на Ню Йорк (NYAG), Департамента по банково дело на Тексас, отдела по банково дело и ценни книжа в Аляска и отдела за надзор на потребителски услуги във Вашингтон е постигнато окончателно споразумение.

Според същото компанията „Нексо“ не е участвала в измама или подвеждащи търговски практики, не са налице данни клиенти на „Нексо“ да са били ощетени или подведени относно финансовото състояние на компанията. Със споразумението се прекратяват всички административни производства по отношение на компанията в осем американски щата.

Не са налице доказателства за престъпна деятелност в различни форми на съучастие с цел извършване на банкова дейност по занятие без съответно разрешение. Също така не са събрани доказателства за пране на пари. Спрямо обвиняемите не са събрани доказателства и за извършени данъчни престъпления или компютърни измами.

В заключение може да се достигне до извода, че предлаганите от „Нексо“ продукти не представляват финансови инструменти. Предоставянето на услуги на клиенти по отношение на тези продукти не попада в обхвата на инвестиционните услуги. Предвид това, че криптоактивите към настоящия момент не са финансови инструменти, търговията с тях също не е обект на регулацията.

Според Закона за мерките срещу изпирането на пари виртуалните валути са цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган.

Поради изложеното наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма извършено престъпление и са прекратили наказателното производство.