РЕШЕНО: Хартиените билети в метрото остават

София се отказа от намерението си да премахне след 1 юни продажбата на хартиени билети за еднократно пътуване на касите в метрото. Аргументът е, че тази услуга е широко ползвана и премахването й ще затрудни пътниците. Това предвиждат одобрени от Столичния общински съвет промени в Наредбата за реда и условията за пътуване с градски транспорт.

След въвеждането на нова тарифна политика столицата промени превозните документи, опитвайки се да стимулира ползването на по-дългосрочни продукти. Като част от новата политика бе предвидено и премахването от 1 юни на продажбата на касите в метрото на хартиени билети за еднократно пътуване без право на прекачване.

Анализ на използваните превозни документи обаче показва, че това е много масово ползван билет. Дневно продажбите на билет за еднократно пътуване без право на прекачване са в порядъка около 32-40 000 броя, като 70% от продажбите са на каса от касиер, а останалите – през билетен автомат.

Премахването на продажбата на каса ще доведе до напрежение сред пътниците, голяма част от които предпочитат този начин на закупуване на билет, се изтъква в мотивите за промени към наредбата.

СТРОИТЕЛСТВО

На днешното си заседание СОС одобри и списъка с проекти на нови училища и детски градини, които ще бъдат изграждани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се да бъдат изградени три нови училища – в кв. „Драгалевци“, нова сграда към 142 ОУ, както и и нов корпус към 73 СУ. Одобрени са и локациите за 8 нови детски градини.

Общата стойност на проектите е 139,6 млн. лв., но по линия на плана за възстановяване и устойчивост могат да се осигурят до 46,6 млн. лв. Останалите близо 93 млн. лв. ще бъдат осигурени като собствено финансиране. Проектите трябва да са изпълнени до края на май, 2026 година.

Общинарите одобриха и програмата за строителство и основни ремонти през 2023 г., която в условията на неприет държавен бюдже е ограничена до нивата, достигнати от миналата година плюс възможността общината да харчи налични преходни остатъци. Програмата бе приета с единодушие.