РИОСВ се сети: Гледа под лупа кариерата край Шишманци

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив предприема наблюдение на компонентите на околната среда в село Шишманци. Това съобщиха от пресцентъра на РИСОВ. Експертите от екоинспекцията са сезирали Регионалната здравна инспекция и Министерството на енергетиката за сигнали срещу кариерата.

През последните дни в инспекцията са постъпили няколко сигнала, в които граждани изразяват недоволство си срещу дейността на кариерата, от която има запрашаване, шум и се извършват взривни дейности, водещи до напукване на жилища в селото.

В отговор екоинспекцията организира измервания на концентрацията на фини прахови частици. Предвижда се да се извършат замервания по утвърдена методика и на нивата на шума в околната среда по границите на производствената площадка на кариерата и пред най-близките къщи в селото. На проверките ще бъдат поканени и подалите сигналите, а резултатите от мониторинга ще бъдат оповестени.

След получаването на сигналите РИОСВ – Пловдив информира своевременно и останалите институции, отговорни за дейността на кариерата и с компетенции да осъществяват контрол върху конкретни аспекти от работата ѝ. Сезирана е Регионалната здравна инспекция (РЗИ) по отношение притесненията на жителите за здравния риск от наднормен шум. Сигналите са препратени и до Министерството на енергетиката, което е страна по сключения концесионен договор с оператора на кариерата.

Няколко пъти жители на пловдивското село Шишманци протестираха срещу инвестиционно намерение на концесионера на кариерата за добив на инертни материали за разширяване на полето на добив. Фирмата иска да разшири обхвата на действащата кариера, която се намира в североизточния край на селото, с още 62 декара. Хората са притеснени, че добивните дейности ще се доближат до къщите и обработваемите земи.