Пресконференция на директора на РИОСВ-Русе(в средата)

РИОВС се сети: Удари канадските отровители на Русе с акт до 500 000 лева

Акт за установяване на административно нарушение e съставен на канадската фирма „Линамар Лайт Металс Русе” за замърсяване на въздуха след като в ранните часове на деня на 5 октомври в РИОСВ – Русе са постъпили над 60 сигнала за миризми.

На пресконференция директорът на РИОСВ – Русе инж. Цонка Христова обяви, че в резултат на сигналите е била извършена проверка, при която е установено, че операторът е нарушил условие в комплексното разрешително, като е допуснал разпространение на миризми извън границите на производствената площадка.

За това нарушение Законът за опазване на околната среда предвижда санкция от 10 000 до 500 000 лв.

Екоинспекцията ще сезира прокуратурата за „Линамар Лайт Металс Русе” ЕООД, както и ще проследи изпълнението на предписанията за работа на част от инсталациите само през светлата част на денонощието, уверява Христова. Заводът произвежда алуминиеви компоненти за световни марки автомобили.

Мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда продължава извънредното измерване на качеството на атмосферния въздух в Русе. По думите на инж. Цонка Христова, от 4 септември в инспекцията са постъпили над 600 сигнала за миризми.

Първоначалните замервания показват, че във въздуха има коктейл от бензен, тулен и ксилен.

„Извършихме двуседмични извънредни проверки, проведени от 20.30 до 00.30 ч. по сигналите за миризми, като започвахме от Източна промишлена зона. В много случаи там не мирише, но в града се усещат миризми на химия, леярна и масла“, посочва инж. Христова. По думите й няма законодателство за миризмите, но те насочват експертите да търсят източника.

Актове за разпространение на миризми могат да се съставят на оператори  с комплексни разрешителни, какъвто е случаят с цитирания по-горе производител, обясняват от екоинспекцията. Подобни актове са съставени на „Оргахим резинс“АД миналата година.

На останалите дружества, от дейността на които могат да се отделят миризми, са изпратени императивни  писма, с които са дадени предписания за неразпространение на миризми. Тези предприятия, според русенската екоинспекция, могат да бъдат наказвани само за неизпълнение на предписание.

Плановият и извънреден контрол по отношение на миризмите продължава, уверяват от РИОСВ- Русе.