Money of Bulgaria. Bulgarian lev bills. BGN banknotes. 50 levove. Business, finance, news background.

С колко скочиха разходите на работодателите за заплати

Данните на НСИ са за третото тримесечие на 2023 г.

През третото тримесечие на 2023 г. общите разходи на работодателите за един отработен от служителите час нарастват с 15,1%, а разходите за заплати се повишават с 15,8% спрямо същото тримесечие на предходната година, сочат данни на НСИ.

Увеличението на разходите за труд в индустрията е с 16,6% спрямо година по-рано, в сферата на услугите – с 13,9%, а в строителството  – със 17 на сто.

По икономически дейности през периода юли – септември 2023 г. най-висок ръст на общите разходи за труд в България спрямо същия период на 2022 г. е регистриран в икономическите сектори „Образование“ (21,9%), „Хотелиерство и ресторантьорство” (18,8%) и „Транспорт, складиране и пощи“ (17,4%).

В същото време разходите за възнаграждение за един отработен час (разходите за заплати) през третото тримесечие на 2023 г. се увеличават с 15,8% спрямо същото тримесечие година по-рано, а на другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 11,5 на сто.

В рамките на ЕС само в Хърватия е отчетено по-солидно нарастване на разходите за заплати  (повишение с 16,2%), докато осредненият растеж в Европейския съюз е едва с 5,7 на сто.