С промени в закона: „Искам те на работа в неделя“, ама друг път

Шефът няма да има право да търси работника в почивните дни чрез имейли и съобщения в социални мрежи. Това ще важи за работещите от разстояние. Промяната е предложена от Министерството на труда и социалната политика и е част от цял пакет поправки в Кодекса на труда, които бяха публикувани за обществено обсъждане, съобщи Би Ти Ви.

В мотивите се посочва, че това се прави, за да се осигури закрила на работещите от разстояние като се регламентира правото на работника да не осъществява електронна комуникация с шефа си по време на почивка.

Тъй като при някои професии е необходимо в определени ситуации шефът да има право да комуникира с работника, се регламентира възможността с индивидуалния или колективния трудов договор да се уговорят условията, при които това ще е допустимо.

С поправките се регламентират и минималните изисквания затова какво да съдържа трудовият договор за работещите от разстояние.

Работникът ще е задължен да осигури мястото, на което ще работи от разстояние, като то не трябва да крие риск за здравето и живота му. Предлагат се и промени, свързани с отчитането на свършената работа от разстояние и контрола на работното време.