Съдът обяви фалита на „Евроинс“

Съдът в Букурещ потвърди неплатежоспособността на застрахователната компания „Евроинс“, установена от румънския Орган за финансов надзор с решение през март. Присъдата не е окончателна, но подлежи на изпълнение, съобщава Диджи24.

Застрахователните полици, издадени от Евроинс Румъния, все още са валидни за 90 дни, считано от днес. През целия този период притежателите на полици могат да поискат прекратяване на застрахователните договори и възстановяване на парите. В противен случай полиците автоматично ще бъдат прекратени на 8 септември 2023 г.

За съдебен ликвидатор на клона на Евроинс в Букурещ е назначена компанията CITR.

“Тъй като говорим за втория фалит на застрахователния пазар през последните две години, сме наясно със системното въздействие на тази ситуация и ще използваме дигиталните инструменти, специално създадени, за да направим целия процес по-ефективен. Разчитаме на добро сътрудничество с Органа за финансов надзор, Фонда за гарантиране на застраховките и другите участващи органи. Ще гарантираме прозрачността на целия процес“, заяви Пол Дитер Кърланару, генерален директор на CITR, цитиран от Аджерпрес.

Агенцията отбелязва, че в случая на този фалит ролята на съдебния синдик, съгласно законовия мандат, е да ръководи ликвидацията на дружеството и да гарантира, че кредиторите възстановяват възможно най-голяма част от вземанията.

Първата стъпка в процедурата по несъстоятелност ще бъде установяването на кредитната маса, идентифицирането, оценката на активите и тяхната продажба и не на последно място – идентифицирането на всички допълнителни източници на приходи, за да се стигне до етапа на разпределяне на сумите на кредиторите.