Съдът отмени запор на културни ценности от колекцията на Васил Божков за над 20 млн. лв.

Административният съд София-град е отменил решение на Националната агенция по приходите за запор върху 15 движими паметника на културата от колекцията на Васил Божков на стойност малко над 20 млн. лв. Освен това е осъдил НАП да плати разноските по делото.

Решението на АССГ е от 9 февруари и е окончателно, съобщи „Дневник“.

Хазартният бизнесмен е оспорил постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки от 27 септември 2022 г. на главен публичен изпълнител към НАП София, който е преценил, че целта на мярката е да предотврати сделки и действия с имуществото.

В хода на ревизията от НАП твърдят, като показват данни от справки, че са установили неправомерно изплатен дивидент от дружеството „Вабо 2012“ ЕООД между 2014 и 2019 г. Съдът обаче смята, че няма данни по какъв начин е направен изводът за размера на получените доходи, тяхната неправомерност и дължимите публични задължения. Божков и адвокатът му твърдят, че на „Вабо 2012“ ЕООД е направена ревизия, като ревизионният акт е отменен, пише в решението на съда.

В постановлението на НАП са изложени също мотиви с предполагаеми доходи от продажби на дялове през 2014 г. и 2015 г., като е посочено единствено, че цената на придобиване и цената на продажба са еднакви (по 5 000 000,00 лв. за всяка от двете години), което води до избягване на данъчно облагане. От НАП посочват, че предполагаемият размер на бъдещите публични задължения е: главница 14 849 027.00 лв. и лихви 5 618 015.00 лв., изчислени към 22 март 2021 г.

По време на делото Божков обяснява, че са му наложени и други предварителни обезпечителни мери за същите предполагаеми задължения с произход изплатени дивиденти от „Вабо 2012“ ЕООД за 2014 г. и 2015 г. и продажба на акции на „Инфра Холдинг“ АД по номинална стойност на „Вабо 2012“ ЕООД.

Съдът счита, че стойността на паметници на културата е трудно оценима и се променя с времето. АССГ отбелязва и че НАП изобщо не е изследвал семейното положение на Божков и по-конкретно дали запорираното имущество или част от него не е придобито в режим на съпружеска имуществена общност.

Колекцията от културно-исторически ценности на Васил Божков бе иззета от разследващите в началото на 2020 г. и в момента картините се съхраняват в Националната художествена галерия, а други артефакти и предмети от колекцията се съхраняват в специални помещения в НИМ.

През лятото на 2021 г., още докато бе в Дубай, Божков показа бронзова хидрия, за която твърди, че е иззета от прокуратурата като част от колекцията му, но е откупил културно-историческата ценност от черния пазар и е успял да я върне в България. В момента колекцията му се охранява денонощно в НИМ от жандармерия.