Съдът потвърди решението си за отмяна на глобата на ДКЦ Александровска, наложена от СЗОК

Решението сваля обвиненията за източване на НЗОК с фалшиви прегледи от проф. Александър Оскар

Административният съд София-град (АССГ) отново разпореди отмяна на обжалваната заповед на Столичната здравноосигурителна каса, с която на ДКЦ „Александровска“ беше наложена глоба от 134 000 лв. заради „неизрядни документи за прегледи“. Делото беше обжалвано от СЗОК пред Върховния административен съд, който го върна за преразглеждане в АССГ.

Основен заподозрян е проф. Александър Оскар, за когото е констатирано, че в 2741 бр. амбулаторни листове за периода от ноември 2020 г. до края на м. юли 2021 г. липсва „подпис на пациент“. Заради „нередовните листове“ Столичната РЗОК в медии се появиха внушения, че „Лекарят на годината е източил 170 000 лв. от НЗОК“.

Делото бе образувано по жалба на ръководството на ДКЦ-то, че заповедта е незаконосъобразна и издадена в нарушение на административно-правните правила. Директорът на СЗОК (по онова време Иванка Динева) оспори жалбата с молба заповедта да бъде потвърдена. Съдът обаче постанови, че е „незаконосъобразна и необоснована и следва да се отмени“.

 

Подобно е решението на съда и след преразглеждане на казуса. Аргументите му са „допуснати съществени процесуални нарушения, неспазване на изискванията за извършване на проверка и необосновани изводи на административния орган“ (СЗОК б. р.).

Предисторията

През август в Столичната здравна каса постъпва писмен сигнал за злоупотреби в ДКЦ „Александровска“ от „бивш служител на болницата“. СЗОК извършва проверка на документацията за амбулаторните прегледи, осъществени от лекарите от диагностично-консултативния център. На особено активна проверка е подложен офталмологът и началник на очната клиника в болницата проф. Александър Оскар. Проверяващите получават достъп до документацията на специалистите, но преглеждат едва няколко документа и констатират, че в „значителна част“ от документацията на професора липсват подписи на пациенти.

Проф. Оскар обяснява на присъстващите контрольори от СЗОК защо е възможно някои от амбулаторните листове да са без подпис от пациент. Проверяващите изискват обяснението да бъде дадено в писмен вид и си тръгват, без да проверят документацията или да поискат да им бъдат предоставени копия от нея.

През септември 2021 г. от СЗОК издават нов протокол, според който са проверени 2741 амбулаторни листа, които не са подписани от пациенти, но реална проверка на документацията на проф. Оскар отново не е извършена.

За случая става известно през ноември 2021 г., когато в навечерието на изборите на 14 ноември медии съобщават, че офталмологът от „Александровска“ д-р Александър Оскар е „източил стотици хиляди левове от НЗОК, отчитайки фалшиви документи за фиктивни прегледи и манипулации“. Той е един от деветимата специалисти, които според заключенията на проверяващите са с неизрядна документация.

След направените от столичната Каса констатации през януари 2022 г. ДКЦ „Александровска“ подава сигнал до управителя на НЗОК проф. Петко Салчев за „тенденциозни и незаконни“ действия от страна на служители на СЗОК. От Централното управление на здравния фонд предизвикват извънпланова проверка от Инспектората. Инспекторите на НЗОК констатират, че няма документална следа за причините за разпореждането на пълна проверка в ДКЦ „Александровска“, освен писменото запитване на бивш служител на болницата. От Инспектората на НЗОК подчертават, че неприлагането на доказателствен материал към констатациите е „с висок правен риск, тъй като може да доведе до загубата на СЗОК при правен спор с ДКЦ „Александровска“.

Впоследствие заключенията за „правен риск“ се потвърждават и от решението на Административния съд.

След преразглеждане с решение си от 16 януари 2024 г. съдът отново отменя заповедта за налагане на санкции, издадена от бившия директор на СЗОК Иванка Динева и осъжда столичната Здравна каса да заплати 100 лв. юристконсулско възнаграждение.

Решението може да се обжалва пред Върховния касационен съд в 14-дневен срок.