Само в Novinar.bg: Второкласници в София ще се докосват интимно при джендър-уроци (ДОКУМЕНТ)

Експериментални джендър уроци за второкласници ще се провеждат в столично училище. Програмата уж ще се бори срещу половите стереотипи в началните училища. Един от уроците е за видовете докосвания по тялото – интимни докосвания; докосвания от непознат; докосвания от приятел. Рисува се тяло и се прави карта на тези докосвания, пише във фейсбук Красимира Цекова, видя Novinar.bg.

По принцип за такива програми столичните училища се избягват, защото родителите там са по-чувствителни към темата. Но директорът на въпросното столично училище съвсем не е случаен.

Преди 5-6 години е бил съветник в министерството на образованието в екипа на Миглена Кунева. Стана известен с голите снимки, качени в сайта на училището му. Сега е председател на Съвета на директорите в средното образование.

В по-ново време доби популярност с показното си ваксиниране (два пъти), с пропагандирането на ваксинациите и като яростен радетел за носенето на маски от децата.

В това училище второкласниците е по-вероятно да научат видовете докосвания, отколкото таблицата за умножение! Ние, като родители, не трябва да допускаме държавата да експериментира с децата ни!

Ранното институционализиране дава възможност на съмнителни агенции и фондации да имат достъп до децата ни в крехка възраст.

Важно е ние, като граждани и родители да не изпускаме контрола над образователната система, над министерството и над училищата – те ежедневно ни показват, че не  може да им бъде гласувано доверие. Целодневното висене в училище, задължителното посещаване на детска градина и безпрепятствения достъп на всякакви НПО-та до тези институции ПОСТАВЯТ ДЕЦАТА НИ В РИСК от обучения – неподходящи и вредни за тях. 

Отговорността за възпитанието, за развитието и за образованието на децата трябва да се носи от хората, които най-добре ги познават, а това сме ние – техните родители.

Ние ще носим и последствията от евентуални неблагополучия.  Наше е задължението да предпазваме децата си от всичко, което може да им навреди, докато те не съзреят достатъчно, за да могат сами да пазят себе си и собствените си деца. Отговорността е наша и ако нещо не ни харесва – решително, категорично и безапелационно трябва да се заемем с промяната му.

Бъдещето на държавата ни, на народа ни и на нас самите е в умовете и сърцата на децата ни! Наша е отговорността да ги опазим!