САЩ разкри: Терористи използват БГ мрежи за трафик на хора

Заплахата от тероризъм в България остава ниска, но чуждестранни терористични групировки се възползват от незаконните български мрежи за контрабанда и трафик в опит да вкарат в Европа терористи от Близкия изток и Южна Азия.“

Това се казва в оценката за България в годишния доклад за тероризма през 2022 г., публикуван от американското Бюро за борба с тероризма към Министерството на правосъдието във Вашингтон.

В него България на първо място е определена като „силен партньор на САЩ в борбата срещу тероризма“, но в текста се казва още, че „празноти в капацитета [на българските власти] продължават да пречат на цялостната ефективност“ на действията им.

В същия дух се казва, че страната продължава с антитерористичните мерки по границите и прилагането на програми за строг контрол върху миграцията, включително подпомогнати от САЩ програми за биометричен скрийнинг и проверка на автентичността на личните истории на мигранти. Споделя се информация със САЩ и други партньори за разпознаване и залавяне на заподозрени терористи при пресичане на границите или нелегалното им установяване в страната.

Всъщност, в документа се обяснява, че голяма част от установените чрез биометрични проверки „известни или заподозрени терористи“ са спрени не на българската граница, а във вътрешността на страната.

„Размерът на нелегалната миграция от райони с терористични мрежи (предимно Сирия и Афганистан) и корупцията в органите на реда остават устойчиви препятствия пред спирането на известни или заподозрени терористи в България. (…) Българските закони за предоставяне на убежище, синхронизирани с регулациите на ЕС по въпроса, ограничават възможността България да спира такива лица да продължат пътуването си“ към Европа, допълват от бюрото във Вашингтон.

Фокусът на България, според документа, пада върху прекъсване на каналите за финансиране на тероризъм „предвид стратегическото ѝ разположение на кръстопът между Европа и Близкия изток“. Но точно недостатъчните действия на българските власти по тази тема доведоха до вкарването на страната тази есен в т.нар. сив списък с проблемни държави при борбата с прането на пари и финансиране на тероризъм.

Рискът от финансиране на тероризъм в България се разбира в ограничена степен от всички власти, се казваше в оценката на Комитета MONEYVAL, на базата на която Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) започна засилен мониторинг на България. САЩ напомнят това и допълват, че в доклада на MONEYVAL се говори за слабото разбиране на този риск от българските финансови институции и други участници във финансовите операции.

Сега в американската оценка се посочва, че водещата институция за борба с тероризма е Държавна агенция „Национална сигурност“, в рамките на която от 2014 г. отделно действа Национален център за борба с тероризма, чиято цел е да идентифицира заподозрени, да обменя информация и да прекратява терористични действия.

Външното разузнаване има „малка, предимно анализаторска, способност за борба с тероризма и също толкова малки оперативни способности, които са съсредоточени върху заплахите за българските интереси в чужбина“. Трето специално тактическо звено има в Министерството на вътрешните работи, което се занимава със заплахи вътре в България, изброява текстът.

Авторите обръщат внимание, че преди три години – през 2020 г., правителството е опитало да обнови Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020 г.), но тази ревизия не е била приключена и през 2022 г. „независимо дали правителството е било редовно или служебно“.