СИК поряза ЦИК – в София ще се гласува с машини

Столичната избирателна комисия отказа „да бъде съучастник“ на ЦИК, която в петък в 20 часа отмени машинното гласуване на местните избори. В дълго и аргументирано решение комисията прави собствено тълкуване на скандалното решение на ЦИК, обявява го за неиздържано нито фактологично, нито юридически.

В него пише „според прочита на решението на ЦИК се установяват безпрецедентни съществени пороци, между които и абсолютна неразбираемост волята на Централна избирателна комисия, като същата не може да бъде изведена и по пътя на тълкуването на решението“. Комисията посочва какви са юридическите пороци на решението на ЦИК и затова   „ОИК – Столична община, като специализирана изборна администрация и отговаряща за провеждането на изборите на територията на Столична община, с над 1650 секционни избирателни секции, не може да участва и да става съучастник в погазване доверието на най-демократичното избирателно право на всеки български гражданин.“

Юристите в столичната комисия оспорват законовото основание на ЦИК да отмени машинното гласуване, защото не е получено уведомително писмо, че машините са сертифицирани. Както стана ясно, Министерството на електронното управление изпрати писмото снощи след 21 ч., като заяви, че крайният срок е днес 28 октомври, но въпреки това ЦИК не изчака писмото.

Столичната комисия е открила на сайта на министерството въпросното уведомително писмо, което също й дава основание да реши, че в Столична община при гласуването на 29 октомври ще се използват и машини и нарежда „на кметовете на всички районни администрации да предадат заедно с членовете на ОИК – Столична община всички изборни книжа и материали посочени в т. 1 от Методическите указания, приети с решение    № 2655-МИ от 12.10.2023 г. на ЦИК, включително и онези свързани с машинното гласуване“.

Решението е подписано от председателя Полина Василева Витанова и секретаря Борислав Любомиров Тасев. Препис от решението е изпратено до кметовете на всички районни администрации и Министерство на вътрешните работи за изпълнение. Машините са вече в общините и ЦИК също е изпратила своето решение до полицията да събира устройствата.

По-късно пред БНР Витанова коментира: „Точно така! И книжата, свързани с машинното гласуване, трябва да се предадат,  тъй като Централна избирателна комисия не ни е указала да не предаваме книжата; тя не си е изменила решението, с което е приела методическите указания и няма никакво последващо писмо.

Извинявайте, след като видяхме след половин час, че е сертифициран софтуерът, ние знаем ли до утре сутринта или утре на обяд какво ще се случи? И питам аз, ако ние сме предали ролките за машинно гласуване и няма машини за гласуване, ще се произведе ли машинно гласуване в София?“.

В събота следобед се очаква ЦИК да заседава отново, но все още не е ясно дали ще преразгледа решението си за машинното гласуване. Също така днес ПП смята да оспори скандалното решение пред Висшия административен съд. А по обяд пред парламента ще има граждански протест ДАНСwithme2023 срещу изборните безобразия. В 12 ч. е обявен и протест пред община Варна.