Сива икономика: Държавата губи милиарди от укрити данъци и трудови договори

Публичните финанси на България губят 3 милиарда лева годишно заради недекларираната заетост. Колосалната сума се получава от неплащане на данъци и осигуровки, сочат данни на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ). Организацията всяка година прави мащабно проучване „Икономика на светло“ и анализира най-честите нарушения и порочни практики за заобикаляне на правилата и укриване на задължения към бюджета.

„И фирмите, и техните работници посочват като типични проявления на „недекларирана заетост“ следните лоши практики – работа на черно (без трудов договор), работа по договори с фиктивни клаузи, прикрити трудови договори (например предприятието не назначава, а уж предлага работа по „граждански договор“ и вместо заплата дава „твърд хонорар“). Тези форми на избягване на данъчни и осигурителни вноски са особено разпространени в три сектора – селско стопанство, туризъм и строителство“, посочи директорът на АИКБ Добрин Иванов по време на време на заседание на Европейския орган по труда на тема „Информираността на работодателите – път за предотвратяване на недекларирания труд“.

Проучванията на българската работодателска организация показват, че у нас сивата икономика и в частност недекларираната заетост намаляват – бавно, но неотклонно.

„Делът  на сенчестата икономика в България е все още висок на фона на северните страни от ЕС, но се доближава до средните нива в южните държави – членки на общността“, обясни Добрин Иванов.