СКАНДАЛ! Двойка плагиати в Медицинския университет: вижте „доцентите“ Зорница Михайлова и Евгений Алексиев (първа част)

Кражбата на чужд интелектуален труд, който да присвоиш като свой, преследвайки някаква облага – кариерна или финансова, е престъпление според Наказателния кодекс, което се нарича плагиатство. Чл. 173, ал. 1 казва, че „който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание”.

Доц. Евгений Алексиев е уличен в плагиатство

Това казва законът, който в България не е на особена почит – достатъчно е да погледнем случващото се в Медицинския университет в София, където и в момента кариера правят двама документално доказани плагиати – доцентите Евгений Алексиев и Зорница Михайлова. По една чиста неслучайност двамата са двойка не само в преписването, но и в живота, алармира източник на Narod.bg от Министерството на здравеопазването, където също са наясно с безобразията.

Павел Станимиров (в средата) мълчи за двамата плагиати.

Тандемът Евгений Алексиев и Зорница Михайлова са хабилитирани преподаватели в катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия”. За да получи титлата „доцент”, двамата публикували научни статии в международното списание Journal of Current Medical Research and Opinion, в голямата си част дословно преписани един от друг. Безобразията, наказуеми от закона дори със затвор, се разиграват в катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия” под благия поглед на нейния шеф и приятел на доц. Алексиев – проф. Павел Станимиров.

Евгений до своя шеф Павел Станимиров на обща снимка с медиците от катедрата

Абсурдите започнат още със статута на катедрата, който е повече от спорен, тъй като обединява дялове в медицината, които са припокриват на едва 10%. Затова и срещу нейното съществуване е имало и основателни брожения, засега увенчали се с неуспех.

Безспорен факт е, обаче, че двойката-плагиати Евгений и Зорница се явили на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“, обявен в ДВ 65/16.08.2019 г. при Медицински университет – София, с добре организирана схема за преписване на своите дисертации, които си разменят, преписват части от тях и после публикуват като свои собствени статии, за което Narod.bg ще разкаже подробно в отделна публикация.

Друг прелюбопитен факт е, че в „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия” се подвизават колосален брой асистенти – цели 24, които освен всичко имат една особено важна функция – правото да гласуват на катедрен съвет, т.е., да участват в избора на нов декан на Факултета по дентална медицина към Медицинския университет.

Оказа се, че вотът е доста скоро – на 26 март 2024-а от 9,30 ч., за когато е насрочено Общо събрание в Първа аудитория на ФДМ, на което четвърта точка от дневния ред е именно избор на декан на ФДМ, МУ – София с мандат 2024 – 2028 г.

Кандидатите са трима, като сред имената откриваме… шефа на катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия” с 24 асистенти проф. Павел Станимиров, властния приятел на уличения в плагиатство доц. Евгений Алексиев.

Тук е мястото да зададем един основополагащ въпрос на професора – кандидат за декан:

Дали всичките 24 асистенти, подчинени нему, обучават студентите в МУ и ако да, какъв е общият им хорариум? От отговора ще стане ясно дали те наистина се използват като преподаватели, или като ходещи бюлетини в бели престилки, които да му помогнат да стане декан?

И още – дали е нормално в катедрата на проф. Павел Станимиров от елитен университет като Медицинския да се разиграват такива пошли схеми, които са част от пейзажа на страна от Третия свят, не и в претендираща за европейска България?

От Narod.bg обещават още скандални факти по темата.