Следващият патриарх ще е един от тези 9 митрополити

С кончината на патриарх Неофит Българската православна църква влиза в процедура по избор на своя следващ патриарх.

Той трябва да бъде избран до четири месеца, т.е. до 13 юли.

Веднага след смъртта на патриарха неговите функции поема най-старшият сред митрополитите. Това, към днешна дата, е митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф, който е на служба от 1989 г. Тъй като Йосиф не пребивава в България, след влошаването на здравето на патриарх Неофит заседанията на Светия синод бяха ръководени от Великотърновския митрополит Григорий.

Църквата все още не е обявила официално кой ще е наместник до избора на нов глава. Заседание на митрополитите е свикано днес.

Изборът на нов патриарх се провежда според устава на БПЦ и в него могат да участват всички митрополити, които отговарят на следните критерии: да имат навършени 50 години; да са управлявали епархия като митрополити поне пет години; да се отличават с правилни мисли върху православната вяра и с точно спазване на църковния ред.

БПЦ има 13 епархии (и съответно митрополити) в с страната и две в чужбина. Това са Софийската епархия, Варненската и Великопреславска епархия; Великотърновската; Видинската; Врачанската; Доростолската; Ловчанската; Неврокопската; Плевенската; Пловдивската; Русенската; Сливенската; Старозагорската; Българската източноправославна епархия в САЩ, Канада и Австралия; и Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа.

С кончината на Неофит Софийската епархия също овдовя, защото патриархът е и неин глава. През януари почина и сливенският митрополит Йоаникой и досега няма нов избран.

9 митрополити могат да оглавят БПЦ

Така митрополитите остават 13. Деветима от тях към днешна дата отговарят на условията за навършена възраст и стаж начело на епархия. Старозагорският Кирпиан (р.1976 г.), неврокопският Серафим (р. 4 юли 1974 г. Тук допустимостта е под въпрос, тъй като изборът трябва да се извърши до юли, б.р.) и западноевропейският Антоний (р. 1978 г.) нямат навършени 50 години. Доростолският митрополит Яков не отговаря на условието да е начело на епархията поне пет години – той бе избран през 2020 г. Бъдещият патриарх трябва да бъде избран измежду великотърновския митрополит Григорий, варненския и великопреславски митрополит Йоан, врачанския митрополит Григорий, видинския митрополит Даниил, ловчанския митрополит Гавриил, плевенския митрополит Игнатий, пловдивския митрополит Николай, русенския митрополит Наум и митрополита на САЩ, Канада и Австралия Йосиф.

Не всички деветима митрополити обаче ще издигнати. Светият синод избира кои трима, за които ще гласува Патриаршеският избирателен църковен събор.

Изборът

Българският патриарх и Софийски митрополит се избира от Патриаршески избирателен църковен събор, който се състои от архиереите – митрополити и епископи на Българската православна църква; по петима представители на всяка епархия – трима клирици и двама миряни, а от Софийска епархия десет представители – шестима клирици и четирима миряни; по един представител на ставропигиалните манастири, избран от съответния манастирски събор, по двама от всяка епархия представители на епархийските манастири – един монах и една монахиня, определени от съответния епархийски митрополит, по един представител на средните духовни училища, определени от ръководствата им.

Седем дни преди съборът да се проведе, Светият синод трябва чрез тайно гласуване да определи трима митрополити, които ще са кандидати за патриаршеския пост.

Когато един или двама митрополити получат изискуемото мнозинство, гласоподаването се повтаря до избирането на още двама или един с мнозинство две трети от членовете на Светия Синод.

След откриване на заседанието наместник-председателят обявява имената на тримата кандидати за патриаршеския престол, избрани от Светия синод, и приканва членовете на Патриаршеския избирателен църковен събор да изберат с тайно гласоподаване един от тримата. В гласуването участват всички присъстващи членове на избирателния събор.

Кандидатът, получил най-малко 2/3 от гласовете на присъстващите избиратели, се обявява от наместник-председателя на Светия синод за канонично и законно избран Български патриарх и Софийски митрополит.

Когато никой от кандидатите не получи изискуемото мнозинство по ал. 2, изборът се повтаря, като в него участват двамата, получили най-много гласове. За избран се обявява този, който е получил повечето гласове. При равни гласове гласуването се повтаря.