СЛУЧИ СЕ: БНБ повишава основния лихвен процент

Основният лихвен процент (ОЛП) в България отново бе фиксиран на по-високо ниво от Българската народна банка. Считано от 1 май индикаторът е определен при 2.77%, или с 0.3 процентни пункта над априлското ниво. Това е осмото поредно месечно увеличение от миналия април насам, съобщава economic.bg

Повишаването на ОЛП отразява покачващите се лихвени проценти при реално сключените сделки от търговските банки. Общо за месеците от октомври 2022 г. до сега средната лихва се е покачила с 2.77%, тъй като преди това беше 0%.

Темпът на нарастване на реалните лихви в България обаче изглежда недостатъчен за БНБ, която се притеснява за пазара на кредити в страната, особено при ипотечните. Преди три дни централната банка взе решение да удвои задължителните минимални резерви, които банките трябва да поддържат.

От 1 юни съотношението резерви/пасиви (основно депозити), което трябва да се държи в БНБ, скача до 10%. Месец по-късно трябва да бъде увеличено до 12%. По този начин се цели да се изземе разполагаем ресурс от търговските банки, за да ограничи възможността им да кредитират клиенти. Статистиката към март показа, че жилищното кредитиране чупи нови рекорди.

Нивото на основната лихва, която винаги действа от първия до последния ден на съответния месец, няма пряко отражение върху лихвите по депозитите и кредитите в България. С увеличаването ѝ обаче расте законната лихва за забава както за физически лица, така и за бизнеси. Тя се формира като сбор от ОЛП и 10 пункта.