Служебният кабинет се похвали с “успешно изпълнена основна задача”

Служебният кабинет на премиера Димитър Главчев се похвали с добра работа по време на мандата си. На интернет страницата на Министерския съвет е публикуван пространен отчет за свършеното от кабинета “Главчев”.

В него се посочва, че служебният кабинет “изпълни успешно своята основна задача – организира честни и прозрачни избори за Народно събрание и за Европейски парламент”. Уточнява се, че всички дейности са извършени прозрачно и в срок, а работата по организацията на вота е оценена високо от чуждестранните наблюдатели от мисиите на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. В отчета се подчертава добрата работа на МВР, което е положило “сериозни усилия за максималното ограничаване на практики, свързани с „купуване на гласове“.

Изброени са и успехи или напредък в различни направления в областта на здравеопазването, образованието, социалната политика, енергетиката, вътрешната сигурност, отбраната и др.

В отчета е посочено, че по отношение на здравеопазването у нас служебният кабинет е успял да “ускори процесите по изграждане на Националната детска болница”, като стартира разчистването на терена, където ще бъде построен болничният комплекс. Освен това се е работило за осигуряване на всички условия за започване на строителството в началото на 2025 г.

Успешно са били осъществени първите HEMS мисии за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха. Подчертава се, че правителството е отпуснало близо 1 млн. лв. за дооборудване на медицинския хеликоптер, така че той да бъде пригоден за планинско спасяване, без да е необходимо кацане.

Сред успехите в здравеопазването са посочени осигурените близо 80 млн. лв. за висшите учебни заведения, като с по-голямата част от средствата са за повишаване на заплатите на преподавателите с 290 лева. С 12% кабинетът е вдигнал и  заплащането на административния персонал и научно-изследователския състав в университетите. “Значително бяха повишени и докторантските стипендии”, пише в отчета.

В социалната политика правителството отчита, че е направено “всичко възможно увеличението на пенсиите да е с 11%, което е по-благоприятният за българските пенсионери вариант”.

А в земеделието се уточнява, че за 2 месеца са разплатени повече от 915 млн. лв. към производителите от сектор „Земеделие“. От тези средства близо 300 млн. лв. представлява т.нар. „украинска помощ“, чието изплащане в пълен размер и в максимално кратки срокове е било сред първите ангажименти на служебното правителството към сектора.

В сектор енергетика в отчета се подчертава, че за първи път в своята петдесетгодишна история АЕЦ „Козлодуй“ заработи с алтернативно гориво. А в атомната електроцентрала са били  заредени първите 43 касети с алтернативен тип гориво, произведено от американската „Уестингхаус“.

Сред постигнатото в областта на  финансовите политики се подчертава, че служебното правителство е продължило да работи по техническата подготовка на страната ни за членство в еврозоната, както и за подобряване на бизнес средата и институционалната рамка за постигане на устойчиво сближаване с еврозоната.

В областта на вътрешната сигурност и обществен ред се посочва, че разширени възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории в СДВР, ОДМВР Бургас, Варна, Плевен и Пловдив по отношение на  изследването на синтетични наркотици. Възстановени са районните управления в Шабла, Албена, Роман, Вършец, Полски Тръмбеш, Стражица, Белене, Каменово и Джебел, както и  ГПУ – Болярово и ГПУ – Калотина

По отношение на отбраната и сигурността се заявява категоричната подкрепа на България за Украйна, изразена от служебния премиер, както и предоставената на Киев военно-техническа помощ в размер на 2 075 233 евро.

В областта на регионалната политика и благоустройството в отчета се посочва, че още в първите дни на мандата МРРБ е възстановило работата на конкурсните комисии по процедурите за избор на изпълнители на текущ ремонт и поддържане.

В сектор екология се отчита решението от 11 юни т.г., с което МОСВ даде зелена светлина за изграждането на едното платно на АМ „Струма“ извън Кресненското дефиле, което осигурява еднопосочно движението от Кулата към София.

А в сектор “Транспорт” се посочват доставени 38 от общо 76 модернизирани вагона, които БДЖ закупи от „Дойче Бан“.

Отчита се свършена работа и в в областта на културата със създаването на нова методика за финансиране на държавните културни институти, която ще улесни тяхната работа. И обезпечаването с 30 млн. лв. на допълнителен компонент за издръжка на държавните културните институти в областта на сценичните изкуства. Други 7,4 млн. лв. са били одобрени от служебния кабинет – за български културни институти в чужбина и международна дейност, за проекти на музеи и галерии, за визуалните изкуства и др.

В областта на туризма служебният кабинет се хвали с решаване на проблема с липсата на правна регламентация относно концесионерите и наемателите на морски плажове, които са организирали дейността си преди приемането на новата Наредба за водноспасителна дейност и обезопасяването на морски плажове.

Сред постигнатото в икономиката в мандата на кабинета “Главчев” се посочва полученият за първи път конкретен срок за присъединяването на България към ОИСР – до края на 2025 година.

В област правосъдие пък са били подготвени редица законопроекти по НПВУ, включително Законопроектът за несъстоятелност на физическите лица. Т.нар. „Закон за вечния длъжник“, който предлага правна уредба на производството по несъстоятелност на физическите лица, което включва погасителен план, ликвидация на имуществото, както и производство по несъстоятелност при липса на доходи и имущество на физическите лица.

А по отношение на спорта подсигурената подготовка и участие на българската делегация на Олимпийските игри в Париж.

В рамките на мандата си служебният кабинет е осигурил и близо 11 милиона лева за ремонт на църкви, джамии и манастири, включително 3 милиона лева, с които да започнат ремонтните дейности на пътя от пристанището до манастира „Св. Вмч. Георги Зограф” в Света гора, Атон.