Собствениците на пистолети ще имат право на два пъти повече патрони, реши парламентът

Вносители са от парламентарната група (ПГ) на ГЕРБ-СДС

Увеличаване броя на боеприпасите от 50 на 100 патрона за огнестрелни оръжия за лична самоотбрана (късоцевни огнестрелни оръжия – пистолети и револвери с дължина на цевта до 30 сантиметра), които могат да бъдат притежавани и съхранявани, предвиждат приети на първо четене от парламента промени в Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Вносители са от парламентарната група (ПГ) на ГЕРБ-СДС.

 

Броят патрони, които могат да бъдат закупени за огнестрелни оръжия за спортни дейности – всички видове късоцевни и дългоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, да зависи от състезателния план, подпечатан от ръководителя на спортния клуб, предлагат вносителите.

 

Депутатите приеха на първо четене и предложените от „Възраждане“ промени в закона. С изменението се дава възможност на физически лица, ненавършили 65 години, които отговарят на всички условия, необходими за първоначалното издаване на разрешително за придобиване, съхраняване, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси, и в случаите, при които подновяването на разрешителното се отнася до един и същи вид огнестрелно оръжие, т.е. отнася се за същото оръжие, за което е издадено първоначалното разрешително, да не посочват или доказват основателни причини за подновяването му.

 

В проекта се отбелязва също, че в нормата от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия липсва достатъчно регулация относно закупуването на боеприпаси за вече придобити огнестрелни оръжия. В тази връзка от „Възраждане“ предлагат да се уеднакви начинът на придобиване на боеприпаси за всички категории огнестрелни оръжия за граждански цели и да се намали административната тежест върху служба „КОС“ към МВР.