Софийският университет е против отпадането на таксите за обучение на студенти

Предложението за отпадане на таксите не е обсъждано нито с висшите училища, нито с работната група към МОН, подготвяща редица други изменения в закона, заяви ректорът на СУ проф. Георги Вълчев

Академичният съвет на СУ „Св. Климент Охридски” настоява проектът за промени в Закона за висшето образование, с който се предлага отпадане на таксите за студентите, да не бъде внасян, а МОН да започне широко обсъждане с представителите на академичната общност и заинтересованите страни на изпълнението на Стратегията за развитието на висшето образование, нуждата от нейната актуализация и реално необходимите промени на нормативната уредба.

Това се казва с позиция, публикувана на сайта на СУ. Предложението за отпадане на таксите не е обсъждано нито с висшите училища, нито с работната група към МОН, подготвяща редица други изменения в закона, заяви ректорът на СУ проф. Георги Вълчев, а подобен тип промени, които засягат цялата система на финансиране на висшето образование, би следвало да бъдат обсъдени с академичната общност и едва тогава да се преминава към решения.

Припомняме, че идеята за отпадане на таксите за студенти държавна поръчка беше оповестена на брифинг в МС в края на януари, а в момента тече обществено обсъждане на предложението.

Отпадането на таксите за студентите няма да доведе до желания ефект, има много други мерки, които биха могли да подпомогнат достъпа до висше образование и да доведат до повишаване на качеството му, заяви ректорът на СУ проф. Георги Вълчев: “Вземете само това, че стипендиите, които получават студентите ни за отличен успех, въпреки, че бяха индексирани, са безкрайно ниски. Мерки, които не диференцират студенти, които трябва да бъдат подпомагани, за нас не са удачни.”

По думите му в момента има дисбаланс във финансирането на различните професионални направления, при някои коефициентът е неоправдано висок за сметка на други, при които има постоянен недостиг: “Такъв тип мерки показват, че средства за промяна на финансовия модел имат тези 150 милиона, които бяха изтъкнати като субсидия, която ще получим вместо таксите, които трябва да внасят студентите, са непланирани в настоящия бюджет.”

„Бяха изоставени политиките, които стимулираха университетите с доказано високо качество и са по-напред в рейтинговата система“, каза още ректорът на СУ.