София ударно расте – никнат 320 нови сгради в Бистрица, Банкя, Елин Пелин

Много жители на София смятат, че градът няма накъде повече да расте и че инфраструктурата в Столична община трудно издържа на постоянно увеличаващия се натиск от хора и автомобили. Видимо обаче инвеститорите са на абсолютно различно мнение.

През последните шест месеца в Регионалната инспекция по околната среда и водите в София са внесени над 20 искания за допускания на проекти за изграждане на нови затворени комплекси около София.

В тях се планира да се построят над 320 нови сгради. Някои от новите комплекси ще се състоят само от еднофамилни къщи, но има и планове за смесено застрояване с къщи и блокове, пише „Сега”.

Част от новите затворени комплекси ще се построят в урбанизирани зони като Бистрица, Владая, район „Витоша“, Банкя. В същото време обаче многобройни са и исканията за строежи на нови квартали в по-отдалечени територии като Костинброд, Елин Пелин, Нови Искър и др.

Прави впечатление, че голяма част от проектите предвиждат канализационните води да се събират в изгребни ями и впоследствие да се извозват. Така се решава проблемът с отпадъчните води в почти всички райони на и около София, в които няма изградена канализация.  

Едно от най-мащабните инвестиционни предложения е внесено преди дни и е за голям нов комплекс във вилна зона „Бункера“ под Бистрица.

Кварталът ще се състои от 55 ниски еднофамилни и многофамилни сгради. Възложител на строителството е компанията „София Вилас Клуб“, която вече изгради затвореният комплекс „София парк вилас“ срещу Бизнеспарка в „Младост“. Следващият й проект е именно от тези, в които мръсните води ще се събират в новоизградена водоплътна изгребна яма.

„За всички сгради ще има обособени индивидуални дворни пространства, а за целия комплекс няколко големи общи паркови пространства с разположени върху тях спортни игрища и детски площадки. Предвижда се в комплекса да се изгради вътрешноалейна мрежа, сграда за обществено обслужване и охрана, както и новопроектирани трафопостове“, пише още във внесените документи.

Отново за района около Бистрица през ноември е внесено и още едно инвестиционно предложение. То е за строеж на 46 блока на по три етажа с по 4 апартамента на етаж. Собственик на този комплекс ще е компанията „Бистрица Вилас“.

„Инвестиционното предложение предвижда за пречистване на битово-фекалните отпадъчни води да се реализира съвременна модулна локална пречиствателна станция“, става ясно от документацията.

Неотдавна в РИОСВ-София е внесено също доста мащабен проект за строеж в район „Витоша“ в зоната около Ботаническата градина. Става дума за 34 еднофамилни сгради и 2 блока, единият от които с ресторант. Възложител е „Рухаус“ ООД.

От другата страна на София в края на октомври е внесено проект за изграждането на 27 еднофамилни къщи в село Хераково край Божурище. Този комплекс също ще се обслужва със септична яма, става ясно от документите на възложителя „Вертекс“.

През последните месеци е осезаемо голям и интересът към района на град Костинброд и околните села за строеж на затворени комплекси. От юни досега за тази част на Софийска област са внесени общо пет инвестиционни предложения, които предвиждат построяването на около 50 нови сгради.

Най-мащабният единичен проект в този район е за изграждането на комплекс с 15 еднофамилни къщи в землището на Костинброд. Два пък са планираните квартали с къщи в село Голяновци.

Освен на много нови жилищни комплекси, в близост до София се планира и изграждането на нов търговски комплекс. Той ще намира до Елин Пелин и ще се построи в общински терен от близо 29 дка. Освен паркинг и магазини, в бъдещия мол ще има още кафене, бърза закуска и автомивка.