Спират 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради ремонт

6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ спира работа заради ремонт, съобщиха от атомната електроцентрала.

„Вчера пуснаха 5-и блок, днес авария на 6-и блок и спиране до края на месеца. Очаквани пропуснати ползи поради непроизведена енергия – около 150 млн. лв.“, коментира енергийният експерт Георги Кадиев.

В съобщението на АЕЦ „Козлодуй“ пише: „На 15 юни 2024 г. ще бъде спрян за изпълнение на планови превантивни ремонтни дейности шести блок на АЕЦ „Козлодуй” поради констатирани в процеса на експлоатация неизправности на маслената система на блочния трансформатор 24/400kV (неядрената част на блока), както и индикации за пропуск на топлоносител в парогенератор. Количеството на пропуска е предмет на постоянен контрол, като към момента стойността му е по-ниска от съществуващите ограничения. Спирането е координирано с Електроенергийния системен оператор, като са отчетени товарът на националната енергийна система и наличието на достатъчно генериращи мощности в страната“.

Непрекъснатият мониторинг на системите и съоръженията на шести блок показва, че не са достигнати ограниченията, определени в технологичния регламент. Няма промяна в радиационната обстановка в работните помещения и на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. Решението за спиране е взето консервативно, за да бъде осигурена необходимата висока безопасност на блока и надеждни доставки на електроенергия през летния период.

След изпълнение на планираните дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. 5-и блок, след завършване на плановия годишен ремонт, беше включен в електроенергийната система на 10 юни 2024 г. и след достигане на 100% мощност работи съгласно производствения график“, според съобщението на централата.

В реактора на 5-и блок бяха заредени 43 касети, произведени от американската компания „Уестингхаус“. Горивото на „Устингхаус“, с което беше зареден 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, е престояло 4 г. в Чехия, която е отказала да го използва заради проблеми при употребата му.