ЩАСТЛИВЦИ: Ето кои получават с 25% по-високи заплати

През първото тримесечие на 2023 г. средната работна заплата e 1882 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 0,2%. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. ръстът е значителен – със 17,3%, обяви Националният статистически институт.

В частния сектор възнагражденията растат по-бързо – със 17,5%, а в обществения ръстът е с 16,5% спрямо същия период на миналата година. Най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 26,9%, „Транспорт, складиране и пощи“ – с 25,2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 24,2%.

Традиционно с най-високи средни заплати е IT-секторът – 4578 лв. Следват финансови и застрахователни дейности – 2972 лв., и енергетика – 2847 лв. Няма разместване и на дъното.

Секторът, който е галеник на всички правителства – хотелиерство и ресторантьорство, остава на последно място с 1098 лв. средна заплата, която е по-близо до минималната, отколкото до средната за страната. Известно е, че тук има висок дял сива икономика, но въпреки това държавата наля милиони в компенсиращи мерки през последните три години. Съвсем малко по-добре се представя селското стопанство с 1365 лв. средна заплата.

Секторите, които се издържат от бюджета, са доста сближени по заплати. В „Държавно управление“ средното възнаграждение е 2080 лв. – намаление спрямо края на годината, когато благодарение на бонусите показателят обикновено достига по-високи стойности (2240 лв. за последното тримесечие на 2022 г.).

Спрямо първото тримесечие на миналата година е с над 300 лв. – тогава средната заплата в този сектор е била 1773 лв. В образованието средната заплата е 1840 лв., като тук също има намаление спрямо края на 2022 г., когато нивото е било 2165 лв.

Спрямо началото на 2022 г. увеличението е около 300 лв. (средната заплата е била тогава 1554 лв.). В здравеопазването средното ниво на заплащане сега е 1917 лв. при 1981 лв. за четвъртото тримесечие на 2022 г. и 1803 лв. за първото на м.г.