Строителен бум в три града (ГРАФИКА)

Бумът в строителството на жилища у нас започна леко да се охлажда, след като през първото тримесечие ръстът на броя на разрешителните за нови жилища е сведен едва до 4,3% на годишна база. В сравнение с предходното четвърто тримесечие на 2023 г. дори има спад с 19,9%, но той е характерен винаги за началото на годината.

Охлаждането се чувстваше още през 2023 г., като през цялата година местните власти издадоха с 0,05% по-малко строителни разрешителни за жилищни сгради.

Исторически в момента строежът на нови домове не е в слаб период, но все пак не може да се сравнява с бума от навечерието на световната финансова криза. През първото тримесечие на 2008 г. у нас са били издадени 2267 разрешителни за строеж на жилищни сгради. Техният брой силно намаля през следващите години, но през първите три месеца на 2024 г. все пак става дума за 1823 разрешителни.

Три града рязко се отличават от общата картина

– столицата, Варна и Пловдив. Спрямо предходното тримесечие най-смели в новозапочнатите си проекти са били предприемачите във Варненска област с ръст на общата застроена площ на жилищните сгради от 94,3%

Силно нарастване е отчетено и в София – с 35,3%, а в Пловдивска област покачването е с 19,7 на сто. В същото време новозапочнатите жилищни сгради от гледна точка на общата им площ намаляват в област Бургас с 20,2%.

Строителството на най-много нови жилища е започнало в София – 2506, следвана от Варна с 1910 и Бургас с 1470. В същото време в Пловдив е започнало изграждането едва на 1152 жилища.

Строителството на административни и други сгради също е в лек застой. През първото тримесечие в България са започнати едва шест административни или офис сгради с обща площ 3998 кв. м и на 550 други с обща застроена площ от малко над 392 хил. кв. м. Броят и застроената площ на новостроящите се офиси намаляват и на тримесечна, и на годишна база, докато новозапочнатите други сгради спадат по брой и обща площ.

Лидер в страната по строителство на други сгради е Пловдивска област с почти 113 хил. кв. м, следвана от Варна с малко над 66 хил. кв. м и Стара Загора с 38 хил. кв. метра.