Врачанският митрополит Григорий поведе членовете на събора от синодалната палата към БАН

Св. Синод избира български патриарх

Наместник-председателят на Св. Синод митрополит Григорий и всички епархийски митрополити, последвани от епископите, поведоха делегатите на патриаршеския събор от Синодалната палата към Българската академия на науките.

Там те заеха местата си, а дядо Григорий отслужи кратък молебен при откриването на събора.

В залата на БАН ще бъде гласувано избирателно бюро. След това 140-те членове на събора ще се върнат в Синодалната палата, където официално ще се запечата изборната урна, а от 9,15 ч. ще започне гласуването. То ще продължи до 12 ч.