Така се пълнят чекмеджета: България дава 90 млн. за ремонт на два тунела на АМ „Хемус”

До 5 декември 2022 г. се приемат оферти в обществената поръчка за основен ремонт на тунелите „Топли дол“ и „Правешки ханове“ на магистрала „Хемус“, съобщи агенция „Пътна инфраструктура“.

Индикативната стойност на поръчката е колосалните 75 475 000 лв. без ДДС, т.е., близо 90 600 000 лева с данъка – ето така се пълнят чекмеджета с евро по 500, коментира източник на Novinar.bg.

С изпълнението на ремонтните дейности ще бъдат осигурени необходимите условия за безопасност на движението в тунелните съоръжения, в съответствие с изискванията за обектите, разположени по основната TEN-T мрежа, включваща най-важните международни връзки в Европейския съюз.

Обществената поръчка е в две обособени позиции.

В първата позиция е ремонтът на тунел „Топли дол“ при 39-ти км на магистрала „Хемус“. Индикативната стойност на ремонта му е 35 650 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на строителните дейности е 18 месеца.

Тунел „Топли дол“ е въведен в експлоатация през 1985 г. Дължината на тръбата за Варна е 883 м, а в посока София е 878 м.

Рехабилитацията на съоръжението предвижда изграждане на нова хидроизолационна и отводнителна система, нова облицовка и тротоарни блокове в тръбата за София.

Ще бъде извършена реконструкция на пътното платно и на порталните участъци на тунела, както и разширение на тротоарите в тръбата за Варна.

За повишаване на безопасността на съоръжението ще бъдат изградени две пешеходни евакуационни напречни връзки между тръбите на съоръжението.

Ще бъдат обновени асфалтобетонова настилка, хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация.

По втората обособена позиция са ремонтно-възстановителните дейности на тунел „Правешки ханове“ при км 54-ти на магистрала „Хемус“.

Прогнозната стойност на строителните дейности е 39 825 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 18 месеца.

Тунел „Правешки ханове“ се намира на около 1.8 км от пътния възел за Правец. Построен е в края на 80-те години на миналия век.

Дължината на тръбата за Варна е 834 м, а на тръбата за София е 830 м.

Двете тунелни тръби ще са с нова облицовка, съвременна дренажна и хидроизолационна система и тротоарни блокове.

Предвидено е подобряване на отводняването. Ще бъдат основно ремонтирани вече изградените 7 напречни връзки, свързващи двете тръби на тунела, което ще позволи те да бъдат използвани за аварийни изходи.

Тунелът ще разполага с комбинирани аварийни ниши с хидранти, SOS телефони, пожарогасители и др.