Такса „смет“ скача с 1000%!

Промяна в начина за събиране на отпадъците и определянето на такса смет от началото на 2025 г. Тази такса ще се изчислява така, че всеки ще се плаща на база реалното изхвърлено количество боклук.

Според Емил Георгиев, консултант по кръгова икономика, сегашната система за събиране на такса смет е несправедлива. „Такса смет се определя на база данъчна оценка на вашия имот, но така сам човек, който живее в голям апартамент в центъра, ще плаща повече от многодетно семейство. То замърсява много повече, а живее в по-малък апартамент.

Бизнесът в момента поема огромната част от таксата. С новия начин на изчисление ще се преосмисли начина на управление на отпадъци“, заяви той.

По думите му трети мандат се отлага въвеждането на новата мярка. „Размерът на такса битова смет ще се покачи между 3 и 10 пъти, т.е., до 1000%. Никой на избираема длъжност не иска да си го причини. Таксата има три компонента, от които два са пряко свързани с управление на отпадъците – транспортирането и третирането им, а на трето място е чистотата на града.

Ако искаме да въведем новия принцип, трябва да има дълбока реформа на сметосъбирането, която включва премахване на анонимността. За зоните с ниско строителство ще има индивидуални контейнери, а за тези с високо – зелени острови с достъп чрез чип“, обясни Георгиев пред Нова тв.