Тарикатите от ЮЗУ с фалшивите оценки – пак на изпит

Комисия от Югозападния университет „Неофит Рилски“ да преразгледа заявленията за признаване на периоди за обучаване на всички действащи студенти по специалност „Право“. Тарикатите с неправомерно признати изпити да изпълнят всички държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността и професионална квалификация „юрист“ и да положат съответните изпити.

Това е разпоредил образователният министър Галин Цоков, след като проверка на министерството установи над 130 нарушения в университета, в това число издадени фиктивни дипломи. Това се разбира от писмен отговор на министъра на депутатски въпрос.

Коригирани текстове с коректор, липса на оценки от изпити в главната книга, но въпреки това издадени дипломи за висше образование. Оценки от изпити без подпис или такива, под които се е подписал не преподавателят, който води учебната дисциплина. Това са част от нарушенията в Правно-историческия факултет на Югозападния университет, констатира проверка на ведомството през януари, след подаден сигнал на преподавателя Стефан Дечев.

Министерството съобщи, че иска писмено становище от ректора Николай Марин за нарушенията. Той трябва да вземе писмени обяснения от отговорните за всички неподписани оценки, да спазва разпоредбите за дисциплинарни уволнения на преподаватели, да приведе документацията според изискванията.

Депутатът от „Възраждане“ Цвета Рангелова, която е възпитаник на Правно-историческия факултет, пише във въпроса си до Цоков, че е силно обезпокоена от изнесената информация от образователното министерство за нарушенията във висшето училище. Тя иска от министъра да ѝ бъде предоставена информация за проверката – кога се е провела, какви са нарушенията, предписанията и санкциите.

„В разговор с декана (всъщност е ректор – бел. ред.) на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, проф. Марин разбрах, че учебното заведение не разполага с протокол или доклад от цитираната от Вашия пресцентър проверка, което поставя в изключително неблагоприятно положение преподавателите, студентите и обществеността на Благоевград, чиято емблема е ЮЗУ „Неофит Рилски“, пише Рангелова.

В отговора си Цоков съобщава, че след проверката на място в университета ректорът е предоставил документи, които не са били представени пред комисията преди това. В просветното министерство е получено писмо от Марин, в което моли срокът за отстраняване на нарушенията да бъде удължен. В резултат срокът е променен от 15 март до 15 април.

По време на проверката комисията е установила 80 случая на нарушение на Закона за висшето образование и на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, съобщи образователното министерство през януари. Сред нарушенията са:

  • обучение в съкратени срокове
  • преместване от друго висше училище от друга специалност
  • неспазване на продължителността на обучението
  • неспазване на хорариума по задължителните дисциплини
  • признаване на изпити от една образователно-квалификационна степен в друга.

Към вече обявените препоръки на министерството към ръководството на университета, от отговора на Цоков се разбира, че университетът трябва да изготви механизъм за спазване на Правилника за образователните дейности за изпитните процедури, вписването на оценките в изпитните протоколи, в главната книга и в дипломата. „Да се предвиди степенен контрол (поетапен) за верифициране на оценката по всяка дисциплина“, пише министърът.

Комисията от министерството препоръчва още ръководството строго да спазва Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“.