Тъжно: България е №2 по най-бедни младежи

Бие ни наша съседка, след нас се нареждат други комшии

България е сред страните от ЕС, в които делът на млади хора в тежки материални и социални лишения е най-голям. Това показва статистика на Евростат за 2021 г., публикувана сега.

Страната ни е на второ място по този показател – 18,7 % от младите на възраст между 15 и 29 г. са били в лишения.

Преди нас е само Румъния – 23,1%. А след нас се нарежда Гърция – 14,2%. Средно за ЕС процентът е 6,1.

През 2021 г. нивото на риск от бедност в ЕС е по-високо за младите хора спрямо този за цялото население.

Тенденцията е валидна за 19 държави от ЕС, сред които и България.