ТЕЛК експертизата става електронна и анонимна

От май месец с нова стъпка в дигитализацията на медицинската експертиза, освидетелстването пред ТЕЛК ще става изцяло електронно, по документи, без явяването на пациента, анонимно и на случаен принцип.

Това обяви служебният министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев в петък на съвместна пресконференция с министъра на електронното управление Георги Тодоров и „Информационно обслужване“ за напредъка в електронното здравеопазване. Меджидиев анонсира това като „тотална реформа в ТЕЛК“, която ще улесни и ускори извършването на медицинската експертиза и ще пресече съществуващите в системата корупционни практики.

„Премахва се субективният елемент и се съкращават срокове, време и усилия пациентът да посещава по няколко пъти различни институции и гишета“, каза министърът на електронното управление Георги Тодоров.

Здравният министър обясни, че целта е пациентът изобщо да не се явява пред лекарска комисия, а цялата информация за него, която съществува в Националната здравноинформационна система (НЗИС) да се разпределя на случаен принцип, както е в съдебната система: „Дори пациентът да не знае къде попада и къде ще се извърши експертизата, а лекарят да не знае имената на пациента.

По този начин всички корупционни практики и забавянето на ТЕЛК решения ще бъдат сведени до минимум. Ще има и срокове, поставени на освидетелстващите, от порядъка на 7-10 дни експертизата да бъде издадена и върната обратно към НЗИС и съответно към социалното министерство и НОИ за определяне на пенсия или обезщетение“.

Меджидиев обеща всичко това да се случи от средата на май и допълни, че се работи денонощно за това.

„Когато един пациент от Благоевград си подаде документите за освидетелстване, той ще бъде разпределен, примерно във Велико Търново. Лекарят, който ще го освидетелства дори няма да знае имената на този пациент.

Пациентът също няма да знае при кой лекар са попаднали документите му за извършване на експертиза. Всичко ще е по електронен път, без посещение на пациента при лекар. Имаме електронно здравно досие, цялата база данни е вкарана в него, то попада при освидетелстващия лекар с документите, подготвени от личния лекар. Това е идеята“, каза Меджидиев.

Заместничката му Катя Ивкова съобщи, че с последната актуализация на модулите в НЗИС, вече е възможно медицинското направление за ТЕЛК да се изпраща по електронен път през софтуера на лекуващия лекар към регионалната картотека на медицинската експертиза или към лекарската консултативна комисия (ЛКК). Освен това в медицинското направление за ТЕЛК, което се подготвя от личния лекар, се отразява и необходимостта от отпускане на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия.

„Това ще спести на пациентите, които в повечето случаи са със затруднения в придвижването, необходимостта от физическо посещение на регионалната картотека на медицинската експертиза за представяне на документи за освидетелстване.

До този момент са издадени общо 266 089 електронни направления от общопрактикуващи лекари за ТЕЛК. В личното досие на пациента вече е налична цялата информация за издадените медицински експертизи за временна неработоспособност: протоколи, заявления, решения на ТЕЛК, НЕЛК и жалби. А пациентите разполагат с информация за издадените решения, процент нетрудоспособност и др.“, съобщи тя.