Токът поскъпва средно с 1,39 процента

Средното поскъпване за страната на тока за бита ще бъде в рамките на 1,39 процента. Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов пред журналисти след края на общественото обсъждане в сградата на регулатора, на което бяха дискутирани новите цени на електроенергията за битовите клиенти от 1 юли.

По думите му има динамика на цените на електрическата енергия и на природния газ на борсите, но тя няма да повлияе съществено на цената на тока за бита за новия регулаторен период.

Иван Иванов отбеляза, че за трите електроразпределителни дружества цените варират съобразно различни фактори.

Предложението на работната група на КЕВР е за клиентите на „Електрохолд“ продажната цена да се повиши средно с 2,74 на сто, а за „ЕВН“ – с 1,46 процента. За „Енерго-Про“ предложението е цената на тока да бъде намалена средно с 0,95 процента, припомня БТА.

Иванов каза, че откакто е председател на регулатора не е било толкова малко повишението на цената на електроенергията. Той припомни, че през миналата година поскъпването на тока за бита беше 4,7 процента, а през 2022 г. – 4,3 на сто. Според него увеличението на цената на тока за бита от 1 юли е значително по-малко от годишната инфлация. „По същество нашето решение за цената на електроенергията, а и на топлинната енергия, се явяват антиинфлационни фактори, които подпомагат България в нейния път за влизане в еврозоната“, коментира Иван Иванов.

По време на общественото обсъждане единственият участник бе гражданинът Ясен Цветанов, който счита, че искането за увеличение на цените на тока за бита е недопустимо и нецелесъобразно. Той е на мнение, че не може чрез повишението на цените гражданите да заплащат натрупания дефицит във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Ръководителят на работната група Пламен Младеновски отговори, че недостигът на средства във Фонда не е отразен в проекторешението на КЕВР, защото този дефицит ще се покрие чрез решение на Министерския съвет.

Председателят на КЕВР Иван Иванов насрочи за 30 юни закрито заседание, на което комисията ще се произнесе с решение за цената на тока за бита от 1 юли.