ЕС има желание да събере всички данни и подобно на прогнозата за времето да предупреди дали през следващите дни има особено висок риск от заразяване. Това би било своеобразно предупреждение за вируси, също и по отношение на други заболявания като грип и респираторно-синцитиален вирус – друго респираторно заболяване. По този начин може да се направи опит да се осигури добра основа за вземане на решения за лични предпазни мерки.

Според изследователя обаче за това е необходимо епидемиологичните данни да бъдат възможно най-точни, за да може да се изчисли вероятността за текущия риск от заразяване.