УНИКАЛНО: 50 щастливци по света имат златна кръв

На въпрос колко кръвни групи има, повечето хора биха заложили на четири – А, В, нулева или АВ, и ще са донякъде прави. Когато към най-популярната система за класификация обаче се добави и спецификата на т.нар. резус фактор, който може да е положителен или отрицателен – Rh положителна или Rh отрицателна кръвна група, в зависимост от наличието или отсъствието на фактора Rh-D в клетките, комбинациите стават осем.

Терминът “кръвна група” се отнася до индивидуалната комбинация от повърхностни антигени на червените кръвни клетки. Антигените са специфични места върху различни протеини, гликопротеини или гликолипиди, които образуват части от мембраната на еритроцитите, с които имунната система може да взаимодейства. И различните характеристики дават основание за десетки класификации според комбинации от показатели. Наличието и отсъствието, дължащи се на наследствена вариация на повърхностните антигени на червените кръвни клетки, наричани еритроцити, определя кръвната група.

Системата А, В, нула се базира на факта, че червени клетки на кръвта притежават специфични протеинина тяхната повърхност. В конкретната класификация се описват с А, В, 0 или АВ и допълнително указване на резус фактора със знак плюс или минус.

AB отрицателна е най-рядката от осемте основни кръвни групи, с нея живеят под 1% от световното население. Докато AB отрицателната група може да получава кръв от всички други Rh типове и е универсалният донор на плазма, тя може да дарява кръв само на други с AB кръв, както Rh отрицателна, така и положителна.

Само хора със специални интереси или случайно насочено любопитство ще допълнят обаче, че в тази класификация има и една особена кръвна група, неслучайно наречена златна – Rh нулева. За първи път е била открита в общността на австралийски аборигени. Липсват и всички възможни 61 Rh антигена. С уникалната кръв живеят под 50 души. В целия свят има само девет активни донори за тази кръвна група. Това я прави най-ценната в света с изключително висока цена – всеки милилитър от нея излиза “златен”.

Така Rh нулевата кръвна група, известна като златната кръвна група, не съдържа Rh антигени (протеини) в червените кръвни клетки и това я прави идеална за преливане, тъй като може да бъде приета от всеки, който се нуждае от кръв, без риск от реакция. Но е толкова рядко срещана, че до нея се прибягва в изключителни случаи и предимно за хора със същата кръвна група.

Причината е, че ако хора със златната кръв някога се нуждаят от кръвопреливане, вливането на всяка кръв, която има Rh антиген, може да ги убие. От друга страна, дефицитът на Rh нулева кръв, съчетан с уникалните и свойства, я прави изключително ценна за научни изследвания. За нея все още се знае твърде малко.

Златната кръв, изглежда, е резултат от генетична мутация, спонта на промяна в ген. Обикновено се наблюдава при мутации в ген, наречен RHAG, който кодира Rh-свързания протеин, нужен за насочване на Rh антигените към мембраната на червените кръвни клетки.

RHAG мутацията често се свързва със заболяване, наречено наследствена стоматоцитоза. Тези хора могат да имат хронична хемолитична анемия и повишено разпадане на червените кръвни клетки. Rh нулевият фенотип може да се установи и при хора с определени вродени анемии.

Има и друга рядка кръв в системата А, В, нулева. Това е кръвната група, известна като бомбайски фенотип. Среща се при приблизително четири на милион от световното население. Въпреки че хората с бомбайска кръвна група също са 0 отрицателна, при тях липсва допълнителният H антиген. Точно отсъствието на H антиген я класифицира като бомбайски фенотип. Носителите могат да “дадат” кръв на човек с всяка кръвна група от системата, но могат да “вземат” само от човек с тяхната кръвна група.

В практически план нулевата отрицателна кръвна група е наричана универсален донор, защото може да се прелива на почти всяка друга кръвна група. Освен когато човекът има рядък антиген извън основните.

Когато кръвната група на реципиента е неизвестна, като например при травма или спешен животозастрашаващ случай, обикновено се прелива от нулева отрицателна кръвна група. За съжаление, хората с 0 отрицателна кръв могат да получават само 0 отрицателна. Нулевата положителна е малко по-благоприятна, ако се налага кръвопреливане – може да приеме без реакция и нулева положителна, и нулева отрицателна.

Разпространението на нулевата кръвна група варира според етноса – например при кавказкия тип е 37%, 47% сред афро-американците, 39% сред азиатците и 53% сред латиноамериканците.

Изненадите на кръвта не се изчерпват с редките видове.

Как ви звучи фактът, че има над 40 вида кръвни групи? Международното дружество по кръвопреливане и имуногенетика на червените клетки поддържа официален регистър на всички признати в момента системи за кръвни групи. Към декември 2022 г. има 44 признати системи за кръвни групи, съдържащи 354 антигена на еритроцитите. Те са закодирани от 49 гена, които създават многообразието на кръвта на хората по света. Изследват се и непознани досега видове кръв, които ще удължат списъка.