Утвърдиха таксите за кандидатстване и обучение на студентите за учебната 2024/2025

Правителството утвърди таксите за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти за 2024/2025 година, съобщиха от Министерския съвет. 

Решението е взето по предложение на държавните висши училища и научните организации. Новите такси ще заплащат общо 143 870 студенти и 5357 докторанти в редовна и задочна форма на обучение в държавните висши училища и научните организации за академичната 2024/2025 година.

Средният размер на годишната такса за обучение на студенти през 2024 ще бъде 1010 лева, а средният размер на таксата за кандидатстване – 60 лева.

Средният размер на годишната такса за обучение в държавните висши военни училища ще бъде 1150 лева, а средният размер на таксата за кандидатстване – 50 лева.

Средният размер на годишната такса за обучение на докторантите в държавните висши училища ще бъде 1350 лв., а в научните организации – 700 лева.