Ужас: 9 от 10 българи без пожизнена пенсия

Пожизнената втора пенсия остава мираж за повечето хора. Само един от десет души, които вече са се пенсионирали и взимат пари от задължителните универсални пенсионни фондове, получава пожизнена пенсия, показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН). Натрупаните през годините пари на останалите 90% от осигурените в частните фондове не са достатъчни, за да взимат пожизнена пенсия.

Към края на юни 16 096 души получават пари от фондове за извършване на плащания, където отиват парите на осигурените в универсалните пенсионни фондове след като излязат в пенсия. От тях 1695 души взимат пожизнена пенсия, а останалите 14 401 души получават разсрочени плащания, обявиха от КФН. Това са хора, осигурявали се в универсални пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

През първата половина на 2023 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1,833 млн. лв. за пенсии, 29,354 млн. лв. за разсрочени плащания и 114 хил. лв. на наследници на хора с пожизнени пенсии или получавали разсрочени плащания. Средният размер на изплатените пожизнени пенсии през първата половина на годината е 225,12 лв., а средният размер на разсрочените плащания е 399,08 лв., показват данните на КФН.

Право на пожизнена втора пенсия имат хората, които при пенсиониране имат достатъчно натрупани пари в универсален фонд, така че до края на живота си да получават поне по 15% от минималната пенсия. От 1 юли миналата година минималната пенсия беше увеличена от 370 лв. на 467 лв., а от 1 юли 2023 г. беше повишена на 523,04 лв. Това означава, че до 1 юли 2022 г. за получаване на пожизнена пенсия осигурените е трябвало да имат натрупани пари, достатъчни, за да взимат пожизнено по 55,5 лв. на месец. А от 1 юли 2022 г. до 1 юли 2023 г. минималният размер на новите пожизнени пенсии е нараснал на 70 лв.

Осигурените в универсален пенсионен фонд, които при пенсиониране нямат достатъчно натрупани пари за пожизнена пенсия, взимат средствата си накуп или разсрочено, гласят текстове от Кодекса за социално осигуряване. Ако натрупаните пари са повече от трикратния размер на минималната пенсия, ги изплащат разсрочено, а ако са по-малко – еднократно.

Размерът на ежемесечните пенсии при разсрочено плащане не може да бъде по-голям от минималната пенсия към датата на отпускането им и по-малък от 15 на сто от минималната пенсия. Повечето хора искат да вземат парите си на по-големи месечни плащания, които да получават за по-кратък срок, вместо да взимат минималната възможна сума по-дълго време.

Затова средният размер на разсрочените плащания от януари до юни е 399,08 лв. и е по-голям от изплащаните пожизнени пенсии. В сравнение с първата половина на 2022 г. средният размер на изплатените пожизнени пенсии се увеличава с 24,91 лв., или с 12,44 на сто, а средният размер на разсрочените плащания се увеличава с 84,21 лв., или с 26,74 на сто.

От обявените от КФН данни не става ясно какъв е средният срок, през който излезлите в пенсия хора, ще получават разсрочено парите си. Но в повечето случаи осигурените ще взимат втора пенсия под формата на разсрочени плащания от една до три години. След това парите за втора пенсия свършват и хората ще могат да разчитат само на държавната пенсия.

Средният размер на натрупаните пари на осигурените в универсални пенсионни фондове към края на юни е 6138 лв., показват данни на КФН. Тук влизат само данни за хора, за които през последните 12 месеца е постъпила поне една осигурителна вноска.

Тоест изключени са хора, които са емигрирали и въобще не разчитат на българска пенсия, както и сезонни работници от чужбина, които през минали години са работили няколко месеца в България. Тези 6138 лв. са достатъчни за получаване на действащата в момента минимална пенсия от 523,04 лв. в продължение на една година.

Средствата са достатъчни и за получаване на средния размер на разсрочените плащания от 399,08 лв. в продължение на 15 месеца, или пък за получаване на 170 лв. в продължение на три години. Ако човек има натрупани 6138 лв. в универсален фонд, пенсионира се днес и избере да получава минималната възможна сума при разсрочените плащания от 78 лв., ще може да я взима в продължение на около шест години и половина.