Върховни прокурори ровят санкциите срещу Русия

Върховната административна прокуратура (ВАП) е изискала информация за всички действия, предприети от България за изпълнение на санкциите на Европейския съюз (ЕС) срещу Русия. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Отчетени са въведените задължения с Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 година относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

От Върховната административна прокуратура са изискали сведения от Министерския съвет и от всички министерства и ведомства, участващи в Координационната група, за предприети мерки, действия и издадени актове във връзка с наложените санкции. Сред изисканата информация са данни за конкретни санкции по отношение на физическите лица или свързаните с тях физически или юридически лица, образувания или органи, разгледани въпроси, свързани с установяването на обхвата, съдържанието, действието и позицията на страната по ограничителните мерки и с идентифицирането на компетентните национални институции по прилагането на мерките и дерогациите от тях, други действия в изпълнение на изискванията на общностното право в разглеждания аспект, както и постигнатите резултати.

След получаване на информацията ВАП ще извърши преценка относно наличие на основанията за атакуване на незаконосъобразни актове и предприемане на нормативноустановените мерки при незаконосъобразни действия. При констатиране на данни за престъпления от общ характер, ще се сезира компетентната прокуратура.

Европейският съюз наложи санкции на Русия в отговор на войната срещу Украйна, започнала на 24 февруари 2022 г. Те допълват съществуващите мерки, наложени на Русия от 2014 г. насам след анексирането на Крим и неизпълнението на Минските споразумения. Санкциите включват целенасочени ограничителни мерки (индивидуални санкции), икономически санкции и визови мерки, се посочва на сайта на Съвета на Европейския съюз.