Money of Bulgaria. Bulgarian lev bills. BGN banknotes. 50 levove. Business, finance, news background.

Варна втора у нас по заплати

Само в столицата София възнагражденията са по-високи, сочи официалната статистика

Област Варна е на второ място спрямо другите области в страната по размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. Средната заплата в областта за периода е 1 966 лв., като само в столицата София възнагражденията са по-високи – 2 900 лв. обявиха от Териториално статистическо бюро – Североизток.

Средната брутна месечна работна заплата във Варненско за октомври миналата година е 1 944 лв., за ноември – 1 988 лв. и 1 967 лева за декември.

През четвъртото тримесечие средната месечна работна заплата се увеличава спрямо третото тримесечие с 5.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 15.4%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 13.3% и „Образование“ – със 7.9%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3 914 лева, „Финансови и застрахователни дейности“ – 3 225 лева, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 694 лева.

Статистиката сочи, че най-ниско платени са били наетите в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 468 лева, и  „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 1 525 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор се увеличава с 15%, а в частния сектор – с 11 на сто.