ВАС бута две сгради на Румен Вълка на язовир „Искър“

Върховният административен съд окончателно отмени решение на Административен съд София – град в частта, в която е отхвърлена жалбата на Териториално поделение Държавното ловно стопанство „Искър“ при „Югозападно държавно предприятие“ срещу заповед на главния архитект на София.

С нея главният архитект на столицата нареди събарянето на две едноетажни постройки – за аклиматизация на дива свиня и помощна, в резиденцията на Румен Гайтански-Вълка на язовир Искър.

Върховните магистрати оставят решението в останалата му част.

Административното дело е образувано пред ВАС по касационни жалби на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Искър“ и „Биомайнинг“ АД. Предмет на съдебен контрол в първоинстанционното производство пред АССГ е заповед на главния архитект, с която е разпоредено на „Биомайнинг“ и на Югозападното държавно предприятие да се премахнат двата незаконни строежа. Те се намират в с. Долни Пасарел, яз. Искър, и са изградени в имот, публична държавна собственост, без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж.

ВАС приема извода на първоинстанционния съд за липса на допуснати съществени нарушения при издаване на оспорения административен акт – заповедта на главния архитект. Тя е издадена при спазване на предвидената в Закона за устройство на територията процедура.

Преди близо 2 г. депутатът от ПП-ДБ Владислав Панев обяви, че Софийският административен съд защити за втори път интересите на Румен Гайтански-Вълка на територията на Държавно ловно стопанство „Искър“. Решението е на съдия Ева Пелова (съпруга на председателя на градския съд Алексей Трифонов), същата която преди това постанови, че огромните Зимни сараи на Вълка са ремонт на съществуваща работилница.