ВАС поряза Иван Гешев по делото срещу ВСС

Върховният административен съд (ВАС) е отхвърлил жалбата на бившия главен прокурор Иван Гешев срещу решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да не разгледа подадената от него оставка. На 5 юли кадровиците приеха само за сведение оставката на Гешев, обосновавайки се, че той е престанал да бъде магистрат, след като беше уволнен за уронване престижа на съдебната власт.

Гешев и кадровиците се сблъскаха по темата дали с уволнението му като главен прокурор, той е останал редови магистрат. Тълкуването на съвета е, че не остава. А Гешев смята, че мястото му се полага и той изрично трябва да бъде освободен, след като подава оставка. Оставката, освен това, би му позволила да си вземе обезщетението от 20 заплати, което не се полага при уволнение.

Хронологията

На 12 юни ВСС гласува за уволнението на Иван Гешев като главен прокурор за нарушения на етичния кодекс.

Три дни по-късно президентът Румен Радев подписа указа за освобождаването на Гешев.

На следващия ден, 16 юни, той подаде молба до Прокурорската колегия на ВСС да бъде възстановен като прокурор във Върховната касационна прокуратура.

На 19 юни преди обяд Иван Гешев депозира ново заявление във ВСС, в което каза, че не желае вече да работи като прокурор. „Предвид това не желая да бъда назначаван като прокурор във ВКП и изобщо да продължа да работя в прокуратурата и може да приемете горното като оставка“, беше написал Гешев.

Същия ден Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заявлението, с което Гешев отказва да се върне на работа в прокуратурата.

Десетина дни по-късно бившият главен прокурор изпрати ново писмо в съвета, в което настоява колегията да гласува изрично подадената от него оставка.

На 5 юли обаче колегията отново не излезе с нарочно решение и остави без разглеждане писмото на Иван Гешев. Беше изтъкнато, че бившият главен прокурор е оттеглил изричното си искане да бъде възстановен като върховен прокурор.

Съдът

Върховните съдии Георги Георгиев, Юлия Тодорова и Десислава Стоева припомнят, че Законът за съдебната власт регламентира, че след освобождаване от длъжността административен ръководител и заместник, магистратите, по тяхно искане, се връщат на заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор или следовател или остават на длъжност съдия, прокурор или следовател в органа на съдебната власт, който са ръководили. Те връщат лентата в професионалната биография на Гешев и посочват, че той е почнал дейността си като прокурор в Софийската районна прокуратура, а през 2012 г. встъпил в Софийската градска прокуратура.

На 19 юли 2016 г. Гешев подписва акт за освобождаване от длъжността „прокурор“ в СГП и встъпва в длъжност „административен ръководител“ на спецпрокуратурата. После е назначен за зам. главен прокурор, а накрая и за главен прокурор.

„Погледнато хронологично, след освобождаването му от длъжността „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, жалбоподателят не е бил повече преназначаван на длъжност „прокурор“ с решение на Прокурорската колегия на ВСС“, както изисква законът, посочва съдът. Гешев не е преназначаван за прокурор и след освобождаването му като главен.

Така единственият възможен правен извод е, че след 15 юни Гешев не притежава качеството на прокурор, поради което искането му за освобождаване от длъжност при подаване на оставка е без предмет, казват съдиите.

Те припомнят, че Гешев сам се е отказал от правото си да поиска преназначаване.

Това решение на ВАС е окончателно.