Важна новина за 800 000 пенсионери

Държавата доплаща на 795 742-ма пенсионери, за да получават поне минималната пенсия, тъй като действителният размер на тяхната, изчислен от НОИ, не е достатъчен. Това струва над 104 млн. лева. На 714 хил. от тях всеки месец се доплащат над 30 лева, а на над 29 000 човека – от 20 до 30 лева на месец. Това показват данните на НОИ за миналата година, информира pariteni.bg. Между 1 и 10 лева не стигат на 25300 пенсионери, за да взимат минималната пенсия.

В същото време 990 човека остават ограничени от тавана на пенсиите, въпреки неговото увеличение. 330 от тях трябва да получават над 850 лева на месец над максималната пенсия, а 34 души – от 800 до 850 лева над тавана.

40 на сто от пенсионерите в България получават основна лична пенсия до минималната, показват данните на НОИ. През миналата година такива са били 818 963-ма души, които са взимали до 467 лева, колкото беше минималната пенсия до 1 юли тази година. Таванът от 3400 лева пък са получавали 990 човека.

От 1000 до 1400 лева е била пенсията на близо 170 000 пенсионери, от 2000 лева до 2500 лв. – на 23 641 души. Високи пенсии над 2500 лева до тавана са взимали едва 8000 пенсионери, а трима дори са получавали над него. Причината е, че има длъжности като конституционни съдии, президент и т. н., за които таванът на пенсиите не важи.

Ако обаче сложим добавките, които много възрастни хора получават или вторите и трети пенсии, се оказва, че до 467 лева на месец взимат 524 278 души или 25,8 на сто от всички. 3400 лева пък получават 762-ма, а над тази сума 336 пенсионери. Близо 76 човека са ощетени с до 50 лева, а още толкова с до 100 лева. Една трета от пенсионерите, които трябва да взимат пенсии над тавана, са с пенсии по чл. 69 от КСО, тоест работили в системата на отбраната и МВР.

Със 110 лева е по-висока средната пенсия, отпусната през миналата година, спрямо тази през 2021 г., показват още данните на института. През 2022 г. тя  е била 564 лева, като за стаж и възраст стига 672,33 лева, докато през предходната е съответно – 454,24 лева и 542,51 лева. средната пенсия за миналата година в страната е 674,54 лева, като тази за стаж и възраст е над 709 лева, а за инвалидност – 519 лева. Мъжете получават със 100 лева повече от жените – средно 731 лева, а жените – 626 лева. Тези данни са преди новото увеличение на пенсиите от 1 юли тази година с 12 на сто по швейцарското правило.

В столицата пенсиите остават най-високи – средната е близо 810 лева, а най-ниска е в Кърджали – 561 лева, като данните са преди новото увеличение на пенсиите от 1 юли тази година. Над 700 лева е средната пенсия в Бургас – 741 лева, Варна – 711 лв. и Стара Загора – 709 лева. Най-ниски остават пенсиите в Разград – 566 лева, Търговище – 576 лв. и Шумен – 599 лв.