ВАЖНО: GSM-ите се продават по нови правила

Нови правила въвеждат за продажбата на мобилни телефони и таблети. Още при покупката на смартфон или таблет хората ще трябва да имат информация за това колко пъти може да бъдат изпускани без да се счупят, колко пъти може да бъде презареждана батерията, каква е консумацията им на ток, доколко може да бъдат ремонтирани и каква е защитата им от вода и прах. Тази информация ще бъде поставяна върху специални етикети, предвиждат промени в Наредбата за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението, които са пуснати за обществено обсъждане.

С промените в наредбата в българското законодателство ще бъде вкаран регламент на ЕС за енергийното етикетиране на смартфони и таблети. Целта на регламента е намаляване на консумацията на електрическа енергия от смартфоните и таблетите.

Експертите са стигнали до заключението, че експлоатационният срок на технологичните продукти може да бъде удължен, ако още при покупката хората знаят каква е издръжливостта на батерията и доколко телефонът може да бъде ремонтиран. Потребителите ще могат да избират мобилни телефони, които по-лесно ще бъдат ремонтирани и батерията може повече пъти да бъде презареждана. Така ще могат да използват телефоните по-дълго време. А производителите ще се конкурират не само с цена и функционални възможности на телефоните, а и доколко устройствата са издържливи.

През 2020 г. смартфоните и таблетите са консумирали общо 36,1 тераватчаса (Twh) електроенергия, включително през всички фази на жизнения им цикъл, пише в преамбюла на регламента на ЕС. Проучвания са показали, че ако не бъдат взети мерки, потреблението на електроенергия от мобилните телефони ще нарасне до 36,5 TWh през 2030 г. Очакванията са прилагането на регламента да ограничи консумацията на електрическа енергия от смартфони и таблети през 2030 г. до 23,3 TWh, което означава, че ще бъдат спестени 35% електроенергия в сравнение с това, което би се случило, ако не бъдат предприети никакви мерки.

Енергийната ефективност на мобилните телефони и таблетите ще бъде показвана на етикети, които много приличат на вече използваните етикети на автомобилните гуми, които показват клас за енергийна ефективност, колко са шумни и как се държат на мокър път. Така, както човек избира автомобилни гуми според цената и характеристиките им, ще може да сравнява различните модели мобилни телефони. Новите правила няма да важат за мобилни телефони и таблети с гъвкав основен дисплей, както и за смартфони за комуникация с висока степен на сигурност, тоест предназначени за използване само от професионални потребители в тяхната работа.

Класът на енергийна ефективност на даден смартфон или таблет ще се означава на етикета чрез индекс за енергийна ефективност от A (най-висока ефективност) до G (най-ниска ефективност). Етикетът с класа за енергийна ефективност трябва да бъде поставян върху продаваните в магазините устройства, подобно на етикетите, слагани на хладилници.