ВАЖНО: Нови правила с глобите от КАТ

Правилата за връчване на фишове и актове на КАТ ще бъдат променени между първо и второ четене на проекта на бюджет за 2023 г. Заедно с проекта на бюджет от Министерски съвет внесоха в парламента и предложения за промени в Закона за движението по пътищата.

Част от предложените промени предвиждат актове и фишове на КАТ да може да бъдат връчвани по електронен път, чрез работодател или негов служител, натоварен да приема книжа, както и чрез сайта на МВР, ако човек се регистрира чрез профила си и погледне в рубриката за невръчени фишове и актове.

Депутати от ГЕРБ-СДС предлагат всички предложени от правителството промени в Закона за движението по пътищата да отпаднат от бюджета за 2023 г. А правилата за връчване на фишове и актова да останат в сегашния си вариант.

Депутати от ППДБ пък предлагат съществени промени на предложените от правителството текстове. От ППДБ предлагат да отпадне възможността за връчване на актове и фишове на КАТ чрез работодателя. Но наред с това предлагат промени, които ще доведат до много объркване сред гражданите и ще причинят ненужен стрес на много хора.

Предложението на Министерски съвет предвижда при нарушения, за които е издаден електронен фиш или наказателно постановление, на нарушителя да се изпраща уведомление на електронната поща или кратко текстово съобщение (SMS) на мобилен телефонен номер, подадени от човека при издаване или при подмяна на шофьорската книжка или при издаване на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство.

Като специално е посочено, че това уведомление има информационен характер и не представлява ангажимент за административнонаказателна отговорност.

Депутатите от ППДБ искат тази система за уведомяване да стартира незабавно и да не се чака хората да подновят шофьорските книжки или автомобилите, за да научи МВР телефонния им номер и електронната поща.

Депутатите предлагат министърът на вътрешните работи, министърът на електронното управление, изпълнителният директор на НАП и изпълнителният директор на АПИ да обменят информация за телефонните номера на граждани и фирми и за електронните им пощи без значение от целите, за които първоначално са били събрани.

Министърът на вътрешните работи ще трябва да получи информация за телефоните и мейлите от другите ведомства в срок от три месеца след приемане на закона.

Това обаче ще доведе до голямо объркване. Например много хора не могат да подадат сами данъчните си декларации и от тяхно име това правят счетоводители, приятели или роднини, които може да са дали своите телефони и мейни на НАП за комуникация.

При покупката на винетка ситуацията е същата. Не всеки сам си купува винетка, а например това може да направят децата в едно семейство, защото работят по-добре с интернет. Така може от телефона на детето да е купена винетка. Ако приятели пътуват с един автомобил, може единият да зареди бензин, а другият да купи винетка през телефона си.

Когато в МВР получат данни от НАП и АПИ за телефонни номера, ще започнат да изпращат уведомления за нарушения на пътя на хора, които нямат нищо общо със съответния автомобил.

Освен това в проекта на Министерски съвет специално е написано, че тези уведомления имат само информационен характер. Депутатите от ППДБ предлагат да отпадне текстът, че уведомленията имат само информационен характер. С това много хора ще бъдат объркани и няма да знаят, че получаването на SMS не е официално връчване на фиш или акт, а само съобщение с информационен характер.