ВАЖНО: Нови условия за пенсиите от 1 януари

Нови условия за пенсиите от 1 януари. Министерството на труда и социалната политика (МТСП) даде разяснения. Ведомството припомни във фейсбук, че от 1  януари 2023 година се променят условията за получаване на пенсия за пълен осигурителен стаж и възраст.

За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 януари 2023 г., осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж.

През тази година мъжете у нас ще могат да се пенсионират на възраст от 64 години и 6 месеца и 39 години и 4 месеца стаж, а жените на възраст 62 години и 36 години и 4 месеца стаж.

От МТСП напомнят и какви са условията за 1 година по-ранно пенсиониране. За мъжете съответно – възраст 63 години и 7 месеца и 39 години и 6 месеца стаж и за жените – възраст 61 години и 2 месеца и 36 години и 6 месеца стаж.

За всеки недостигащ месец до общата пенсионна възраст пенсията се намалява пожизнено с 0,4%, уточняват още от МТСП.

Правото на пенсия не се погасява по давност. Лицата, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират във всеки следващ момент по вече изпълнените условия и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране. Вземането на пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася.

Предвиденото плавно увеличаване и постепенно изравняване на пенсионната възраст за пенсиониране по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО) (както за жените, така и за мъжете) следва да завърши при навършването на 65-годишна възраст и за двата пола през 2037 г. След това, възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО ще се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота (на основание чл. 68, ал. 5 от КСО).

Изискуемият осигурителен стаж за пенсиониране (по чл. 68, ал. 2 от КСО) за работещите при условията на трета категория труд също нараства с по два месеца годишно за жените и мъжете до достигане през 2037 г. на 37 години за жените и 40 години за мъжете.