Важно! Пазарът на имоти се раздвижи, да купуваме или да продаваме?

Да купуваме или да продаваме? Как се променя пазарът на имоти на фона на инфлацията и покачването на лихвените нива от миналата година? Отговор на тези въпроси дават експертите. Трудно е да се предскаже как поскъпването на ипотечните кредити ще повлияе сектора и най-вече върху цените, но едно е сигурно – балонът изпусна въздух.

Войната в Украйна, усещането за рецесия, по-високите разходи за енергия, инфлацията и нарастването на лихвените нива ще засегнат всеки аспект от сектора на недвижимите имоти.

Пазарът се подготвя за евентуално забавяне на ипотечното кредитиране, което ще повлияе върху сделките. Според експерти в бранша се очаква 2023 г. да бъде по-спокойна в сравнение с миналата 2022 г.  и по-сериозно активизиране на пазара да се усети през втората половина на годината.

„В глобален план на много пазари има ясни индикации забавяне на жилищните пазари поради повишение на лихвените проценти по кредитите, спад в обемите от сделки и дори корекция на цените надолу”, описва картината Полина Стойкова, изпълнителен директор на агенция за имоти.

Банкерите са оптимисти. „Лихвените нива у нас ще се покачват плавно. Увеличението ще е минимално с няколко базисни пункта, далеч под нивата в някои други страни от Централна и Източна Европа, благодарение на фиксирания курс евро-лев.

Българската банкова система е в добро здраве и с отлична ликвидност. Очаквам покачването да е до 4-4,5% до края на годината”, смята Борислав Генов, директор „Банкиране на дребно” в Уникредит Булбанк.

Забавяне вероятно ще има след рекордните ръстове от 30-40% през последните 2-3 години. Съответно, цените на имотите забавят своя темп на растеж и това също ще допринесе за по-умерено нарастване на кредитите, което едва ли ще „спъне” продажбите, казват от агенцията за недвижими имоти.

„Всички световни тенденции са в посока вдигане на лихвеният процент по ипотечното кредитиране, и вероятно това ще се случи и в България в някакъв момент. Към днешна дата, условията по ипотечните кредити в България са едни от най-добрите в Европа и няма индикации за забавяне”, добавя колегата ѝ Иван Козаров, управляващ директор на друга имотна агенция.

Към днешна дата експертите не намират, че българските потребители се въздържат от ипотечно кредитиране. „Ако наистина повишението продължи да бъде плавно и е в рамките на 1-2 пр.п., то не би трябвало това да повлияе съществено на намеренията за покупка”, коментира Стойкова. Тя е на мнение, че докато инфлацията остава на високи нива, а лихвите – ниски, цените ще продължават да растат.

Потвърждение за това имаме от първите наблюдения за пазара – 2023 г. започва със засилена активност на имотния пазар, казва брокерът. „След известно затишие през последните 2 месеца от миналата година последва силно начало на новата с множество запитвания, огледи и сключени сделки още в първите работни дни.

Близо месец и половина след старта на годината вече по-смело можем да кажем, че жилищният пазар е стабилен, има засилено търсене, като същевременно се усеща и увеличение в предлагането, което дава много добър баланс на пазара.

Интерес привличат както големите градове, така и в особена степен планинските и морските курорти. Като нива в момента пазарът е някъде около обемите сделки от същия период на 2022 г., но при доста по-високи цени”, отбелязва Полина Стойкова.

Прогнозата ѝ е, че от пролетта темпът на нарастване ще се забави.

На същото мнение е Иван Козаров от трета имотна агенция, според когото към днешна дата няма индикации за спад в цените, а напротив – той очаква леко покачване. „Към момента търсенето все още изпреварва предлагането”, категоричен е специалистът, за когото сегашната ситуация на пазара е изгодна за продавачите.

Полина Стойкова счита, че 2023 г. ще бъде подходяща и за продавачи, и за купувачи, поради все още ниските лихви и високата инфлация, както и от малкото други алтернативи за вложение. Все пак тя смята, че „продажбата е изгодна, тъй като цените са на може би исторически най-високи нива и може да се реализира бърза сделка на много добра цена”.

„Много собственици виждат тези възможности и обявяват имоти за продажба, включително и на наследствени имоти, както и в населени места, различни от местоживеенето, тъй като пазарът е активен в цялата страна. Купувачи и продаващи през тази година ще бъдат в по-добър баланс, което от своя страна ще позволи на пазара да поддържа добри обеми от сделки”, обобщава експертът.

Жилищното строителство се забави в последните три месеца на годината, сочат данните на Националния статистически институт. Нещо повече – ръстът на жилищното строителство през цялата минала година е незначителен – едва с 0.1% спрямо година по-рано, като жилищата намаляват като брой със 17.7%, а разгънатата им застроена площ – с 19.9 на сто.

Според Полина Стойкова е още рано да се правят прогнози за свиване на пазара. „Макар да има спад в издадените разрешителни за нови сгради през последното тримесечие, това става на фона на рекорден ръст през предходното. Може да има чисто технически, административни или дори сезонни фактори за това.

При новото строителство всичко се случва доста по-бавно от предходните години – от старта на проектите до тяхното завършване поради различни причини и фактори, които влияят в днешната действителност и трябва да се заредим с повече търпение. Към момента има интерес, както от купувачите, така и от инвеститорите за изграждане на нови сгради”, обобщава специалистът.

Забавянето на строителната активност няма да повлияе съществено върху пазара. „Нашите наблюдения са, че инвеститорите отново започват да се активизират в бъдещите си проекти, тъй като последно време има нормализиране на цените на строителните материали.

Очаквам, че купувачите ще бъдат по-активни по отношение на новото строителство”, е прогнозата на Иван Козаров.

Според него българският пазар ще следва световните тенденции в търсенето на нови модерни сгради в комплекси с максимално висока степен на енергийна ефективност, автономни посредством слънчеви панели, както и интерес към такива с добавена стойност, като рецепция, споделени работни пространства, фитнеси и зелени площи.

От компанията считат, че „пазарът на продавача преминава в пазар на купувача, предлагането от доста време започва да се възстановява и все по-често се говори, че е на път да надвиши търсенето“.