Важно в Novinar.bg! Тези телефонни номера спасяват животи

Ако видите, чуете или станете жертва на насилие, тези телефонни номера може да спасят живота ви, затова е важно да си ги запишете и споделите с приятели и роднини:

При домашно насилие – обадете се на 112 или 0800 11 977

Ако научите или видите дете в опасност – обадете се на 112, 0800 11 977 или 116 111

Национална линия за пострадали от насилие 0800 1 8676 (или 0298176)

За животно в беда сигнал може да подадете на 02 953 17 84 (Фондация „Четири лапи“)