Властта дава нова пенсия за старост

Правителството ще проведе седмичното си заседание днес, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Проектът на дневен ред предвижда премиерът и министрите да обсъдят постановление за определяне на нов размер на социалната пенсия. Вносител на предложението е министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова.

Правителството предстои да обсъди още решение за финансово компенсиране на родителите за извършените от тях разходи във времето от 1 март до 30 април т.г. за отглеждането и обучението на деца, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на места.

В рамките на заседанието се очаква да бъдат определени ръководителите на няколко държавни институции. Сред тях са: председател на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет; председател на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет; председател на Съвета за икономически анализи.

Проект на решение за промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт също е част от дневния ред на заседанието.

Началото му е от 10:00 часа.