ВНИМАНИЕ: Трусове на имотния пазар през 2023-а

Съществен обрат на пазара на имоти може да очакваме през 2023 г. За разлика от отиващата си 2022 г., през която цените постоянно вървяха нагоре, през следващата година пазарът на имоти ще бъде много по-шарен, според експерти, които “Труд news” потърси за коментар.

Пазарът е различен не само в отделните градове, той е различен в съседни райони на един град, каза за “Труд news” Добромир Ганев, председател на Национално сдружение Недвижими имоти. Вероятно ще има задържане на цените, някъде ще има и спад, но някъде ще има и ръстове, продължи той. Като цяло навлизаме в период, през който вероятно ще има охлаждане на пазара, вероятно ще има не голям спад на обема на сделките, но много трудно може да се правят прогнози за цените на имотите, заяви Добромир Ганев.

По-малък брой купувачи и по-дълъг период за вземане на решение преди покупка ще бъдат основните тенденции през следващата година според прогнозата на Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на Адрес Недвижими имоти.

Активността ще бъде с вълнообразен характер и ще бъдем свидетели на често редуване на спадове и ръстове. Голяма е вероятността купувачите да станат по-малко от продавачите, което неминуемо ще намали броя на транзакциите.

“Общата посока на пазара на недвижими имоти ще бъде в силна зависимост от инфлацията, пазара на труда, битовите сметки, състоянието на малкия и средния бизнес, както и политическата стабилност. Активни през 2023 г. ще бъдат хората, търсещи жилище за собствено ползване. Тези с по-значителни спестявания също ще бъдат сред участниците на пазара. Смятам, че собствениците на имоти в непредпочитаните райони и в неподдържани сгради първи ще усетят, че трябва да понижат цените си”, коментира Гергана Тенекеджиева.

По думите є, какво ще се случи с ценовите нива през предстоящата 2023 г. ще зависи от броя на сделките. А той от своя страна ще бъде резултат от това доколко ще се срещат очакванията на двете страни. Затова е добре продавачите да се вслушват в купувачите и когато им се поиска отстъпка, да преценят внимателно защо и дали е разумна.

“От няколко месеца наблюдаваме забавяне на темповете във вземането на решение за покупка и тази тенденция ще е валидна през цялата 2023 г. Купувачите сравняват повече оферти, преди да сключат сделка, затова продавачите трябва да са конкурентни. През идните 12 месеца тази тенденция ще стане по-устойчива”, допълва Тенекеджиева.

Тя съветва хората, които изпитват трайни затруднения в плащането на кредита си, да продадат имота, за да покрият кредита си или част от него. Тези потребители биха могли да купят по-малко жилище с намалената вече вноска или да излязат под наем. А ако нямат реален план как ще се справят със заема си след 6 месеца, то бавенето на това решение води единствено до повече загуби, посочват експерти от Адрес Недвижими имоти.

“На пазара на наеми към момента съществува разбирането, че нивата следва да се повишат успоредно с инфлацията, по подобие на стоките и услугите. Но това не е икономически логично и обосновано, освен ако собствениците не отдават имота си на подпазарни нива. Доходът от наем не бива да се очаква, че ще се индексира с темпа на инфлацията на стоките и услугите. Наемите се базират на търсенето и не са трудов доход във време на ниска безработица”, посочва още Тенекеджиева.

Според нея, това, на което следва собствениците да обърнат внимание, е какви са очакванията на наемателите, колко добросъвестен наемател могат да открият, както и колко добър продукт предлагат те самите.

Хората с пари ги влагат в жилища

2022 г. донесе редица трансформации на пазара и постави началото на други. Растящата инфлация, политическата нестабилност и очакванията за ръст на лихвите по кредитите накараха хората без спестявания да се оттеглят от пазара. В процес на изчакване останаха и купувачите с минимално самоучастие и с кредит, покриващ по-голямата част от стойността на имота, посочват от Адрес Недвижими имоти.

В същото време на пазара се появиха хора с повече спестявания. Те вложиха парите си в имот, за да ги спасят от инфлацията, тъй като съхранението на депозит спря да бъде рентабилен вариант. Изминалите 12 месеца стимулираха хората да преосмислят решенията и досегашното си поведение.

“Потребителите започнаха да приоритизират по-внимателно разпределението на средствата си и да изчакват повече. Проучваха опциите на пазара по-добре, преди да пристъпят към сделка.

През последните месеци купувачи и продавачи започнаха да изравняват броя си. Въпреки това 2022 г. се отличи с висока активност, стимулирана от все още ниските лихви и търсене, значително по-голямо от предлагането”, допълни Гергана Тенекеджиева.