Враг на Корнелия обяви конкурс за 16 аташета по цял свят

Министерството на икономиката обявява конкурс за 16 позиции на търговски представители в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) на страната ни, съобщиха от ведомството.

По разпореждане на министър Никола Стоянов, отявлен враг на Корнелия Нинова, новите процедури за търговски аташета се провеждат максимално прозрачно и се обявяват пред медиите, като целта е в тях да се включат повече участници и да се гарантира конкурентен подбор. Това е част от цялостната промяна в работата на СТИВ, която икономическият министър постави сред своите основни приоритети.

Десет от позициите, за които стартират новите конкурси, са в държави, в които има действащи търговски представители, но с изтичащ мандат през тази календарна година. Това са Австрия (Виена), Германия (в два града –Берлин и Франкфурт на Майн), Грузия (Тбилиси), Гърция (Атина), Израел (Тел Авив), Испания (Мадрид), Словения (Любляна), Турция (Истанбул) и Швеция (Стокхолм). Конкурсните процедури за тях се откриват, съгласно промените в правилата за работа на СТИВ, а именно с цел по-добра координация между новоназначен служител и такъв, който отпътува за София.

Припомняме, че в новите правила е предвидено да има период на застъпване. По този начин служителите ще предадат един на друг работата и информацията за стартирани инициативи, които трябва да бъдат продължени, а също и създадените контакти с администрацията и бизнеса в приемащата държава.

В Алжир (Алжир), Индия (Делхи), Казахстан (Алмати), Китай (Пекин), Португалия (Лисабон) и Швейцария (Берн) позициите са вакантни. Един от водещите приоритети на Министерството на икономиката и индустрията е насърчаване на външната търговия на България и привличане на чуждестранни инвеститори.

Основната задача на търговските представители ще бъде изграждането и развитието на потенциала на двустранните икономически отношения между приемащата страна и България, както и подпомагане на български компании, които искат да стъпят на съответния чуждестранен пазар.

Срокът за кандидатстване е 26 май 2023 г. а в Комисията по избор са включени само експерти от институцията, без участие на политическото ръководство на министерството. Целта е те да се провеждат максимално открито, а изборът да се извършва по обективни критерии.

Както и в предишните процедури, в изискванията към кандидатите за търговски представители, е заложено да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ и да владеят отлично официалния език или общоприетия език на страната, за която се кандидатства.

Също така, кандидатът трябва да има добри познания за икономическото развитие, външноикономическите и търговски отношения, както и за двустранните отношения на България с конкретната страна, за която се кандидатства. Необходимо е и познаване на нормативната уредба на България, свързана с дейността на СТИВ, както и инвестиционната, търговска и митническа политики на нашата страна.

Ще бъде направена и проверка на чуждоезиковата подготовка от външен експерт пред Комисията по подбор. Съгласно българското законодателство кандидатите трябва да са български граждани и да нямат друго гражданство освен на държава членка на Европейския съюз.