Временният шеф на антикорупционната комисия Антон Славчев става прокурор в СГП

Допуснатите до конкурса кандидати бяха 186, 136 от които се явиха на писмения изпит, а 100 преминаха към устния изпит

И.ф. председател както на Комисията за противодействие на корупцията, така и на Комисията за отнемане на незаконно имущество Антон Славчев бе назначен за прокурор в Софийската градска прокуратура.

Решението е на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и бе прието единодушно, съобщи „Лекс“.

Славчев участва в конкурса за първоначално назначаване в окръжните прокуратури и се класира на второ място. Конкурсът бе обявен през юли от ПК на ВСС по предложение на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.

Местата са 10 – по две в Софийската градска и Софийската окръжна прокуратури и по едно във Враца, Кюстендил, Пазарджик, Русе, Търговище и Сливен.

Допуснатите до конкурса кандидати бяха 186, 136 от които се явиха на писмения изпит, а 100 преминаха към устния изпит.

Пълните шестици бяха две – едната е на Антон Славчев, който се класира за СГП, а втората е на Гергана Бучева, която днес бе назначена като прокурор в окръжната прокуратура в Кюстендил.

Теодора Начева ще работи в ОП-Враца, Олга Артинова – в СГП, Цветомира Георгиева и Рени Кирилова – в ОП-София, Елица Миндачкина – в ОП-Пазарджик, Иво Георгиев – в ОП-Русе, Елена Рушанова – в ОП-Сливен и Стоянка Проданова – в ОП-Търговище.