Всеки родител вече има достъп онлайн до здравното досие на детето си – вижте как

Мобилното приложение еЗдраве осигурява възможност и за активиране на известия

Родителите вече имат достъп до електронните пациентски досиета на деца си и всички техни електронни здр

авни документи, вписани в Националната здравноинформационна система (НЗИС). Това съобщиха заместник-министърът на здравеопазването доц. Петко Стефановски и Ивайло Стойчев – мениджър проекти в „Информационно обслужване“. Участие в пресконференцията взе и Александър Огнянов – директор на Дирекция „Здравно-информационни системи“ в МЗ.

За да получи достъп до здравното досие на детето си, е необходимо родителят първо да осъществи достъп до личния си профил в my.his.bg, което се извършва чрез електронен подпис. Веднъж влезли в собственото си досие, родителите получават автоматичен достъп и до профила на детето/децата си.

След сдвояване с мобилното приложение еЗдраве чрез QR-код, този достъп може да бъде осъществяван през смартфона, без да е необходимо повторно използване на електронния подпис или допълнителна регистрация.

За достъп на родителя до профил на дете се използва базата данни на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО).

След влизане в „Моето пациентско досие“ в my.his.bg, от падащо меню всеки родител има възможност да достъпи профила на детето/децата си. Системата е изградена така, че ако даден потребител влезе в профила на детето си, секцията  „Моето досие“ се променя с името на детето. При достъп до профил на дете през мобилното приложение еЗдраве, се визуализира съобщение на червен екран, което предупреждава родителя, че вече не е в своя профил, а в този на детето му.

Новата функционалност дава достъп на всеки родител до всички вписани в НЗИС електронни записи на детето/децата – електронни прегледи, електронни направления, резултати от изследвания, ваксини, рецепти, кръводарявания, болничен престой и др. Предстои там да бъдат добавени и медицинските бележки за извинение на отсъствията, допуснати в училище.

Мобилното приложение еЗдраве осигурява възможност и за активиране на известия, свързани с издаването на нов електронен здравен документ или коригирането на вече съществуващ такъв на дете. Активирането на нотификации се осъществява през меню „Настройки“ от профила. След като влязат в настройките на приложението, потребителите трябва да изберат „Известия“ и да включат опцията „За всички свързани лица“. Родителите имат възможност да изберат дали да получават нотификации само за собствения си профил, за всички свързани лица, или и за двете.

Възможността за достъп на родителите до пациентски досиета на деца беше категоричен победител в анкетата на сайта his.bg за желанията на потребителите какви нови функционалности трябва да съдържа електронното здравно досие.