ВСС подпука районния прокурор на София Невена Зартова

Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу районния прокурор на София Невена Зартова.

Предложението бе направено от заместник-главния прокурор Мария Павлова. То бе изготвено въз основа на доклад от тематична ревизия на работата по организацията, ръководството и контрола на дейността на Софийската районна прокуратура (СРП) от 1 януари 2022 г. –  до 31 юли тази година, съобщава БТА.

Екип от прокурори от Върховна касационна прокуратура (ВКП) е извършил 58 проверки на прокурори от СРП. Констатирани са данни за неритмичност и/или неупражнен ефективен надзор над наблюдаващите прокурори, а по част от досъдебните производства – данни за дисциплинарни нарушения или нарушения на организацията на работата. Само в два от случаите Невена Зартова е упражнила правомощията си за ангажиране на дисциплинарна отговорност на подчинените ѝ заради пропуски в работата.

В предложението се посочва, че липсата на адекватна реакция в тези случаи от страна на административния ръководител на СРП засилва недоволството на гражданите и се отразява негативно върху престижа на съдебната власт.

Проверени са и досъдебните производства, по които Зартова е осъществявала ръководство и надзор. Заключенията на ревизиращия екип са, че разследванията не са провеждани ритмично, в някои случаи е имало бездействие, постановления за удължаване на законоустановения срок от упълномощени от нея заместник районни прокурори в СРП, което се явява в противоречие със закона.